ظرفیت ها و توانمندی های ارتباط با صنعت

گروه بهداشت عمومی

الف-توانمندی های پژوهشی و خدماتی

  •          بررسی تاثیر مداخله آموزش بر ارتقا سبک زندگی
  •        تاثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی و استرس شغلی
  •         تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی
  •          تاثیر مداخله آموزش بر کنترل استرس

ب-توانمندی های آموزشی

  •       برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه موضوعات مختلف بهداشت عمومی
                   -   سبک زندگی

-  مدیریت استرس

-  ارتقاء کیفیت زندگی

-  پیشگیری از حوادث جاده ای

-  ارتقاء هوش هیجانی

-  رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-28 12:40        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ