اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم بهداشتی


chobeneh.jpg


 ghaem.jpg

رئیس مرکز : دکتر علیرضا چوبینه
دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای
استاد

 

معاون پژوهشی مرکز: دکتر هاله قائم
PhD اپیدمیولوژی
دانشیار دانشگاه

neghab.png 

dr.mazlom.jpg 

دکتر مسعود نقاب

دکتری تخصصی (PhD) بهداشت حرفه ای -گرایش سم شناسی شغلی
استاددکتر زهره مظلوم
دکتری تخصصی(PhD) علوم تغذیه
 
استاد

baghapur.png 

 kaveh.png

دکتر محمد علی بقاپور
دکتری تخصصی(PhD) عمران - گرایش مهندسی آب و محیط زیست
  
دانشیار

دکتر محمدحسین کاوه
دکتری تخصصی(PhD) آموزش بهداشت
دانشیار

azizi.jpg 

 dr.eftekhari.jpg

دکتر کوروش عزیزی
دکتری تخصصی(PhD)  حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
استاد

دکتر محمد حسین افتخاری
دکتری تخصصی(PhD) تغذیه
استاد

hashemi.jpg 

dehghani.jpg 

دکتر حسن هاشمی
دکتری تخصصی(PhD) بهداشت محیط
استادیار

دکتر منصوره دهقانی
دکتری تخصصی(PhD) بهداشت محیط
استاد

 taba.jpg

 hasanzadeh.jpg

مهندس سید حمیدرضا طباطبایی
کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی
استادیار

دکتر جعفر حسن زاده

دکتری تخصصی(PhD)اپیدمیولوژی
استاد

 kashfi.png

 uosefi.png

دکتر سید منصور کشفی
MPH
استادیار

دکتر سعید یوسفی نژاد

دکتری تخصصی(PhD) شیمی تجزیه

استادیار

jahangiri.png 

momen.png 

دکتر مهدی جهانگیری
دکتری تخصصی(PhD) بهداشت حرفه ای
دانشیار

دکتر محمد جعفر مومن بالله فرد
دکتری تخصصی(PhD) حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
دانشیار

 samaii.png

soltani.jpg 

دکتر محمدرضا سمایی
دکتری تخصصی(PhD) بهداشت محیط
دانشیار

دکتر ابوذر سلطانی
دکتری تخصصی(PhD)حشره شناسی پزشکی
دانشیار

ahmadi.jpg 

 hoseni.png

 خانم افسانه احمدی
دانشجوی دکتری پژوهشی مرکز
عضو هیئت علمی دانشکده تغذیه و علوم غذایی

 دکتر محمد حسینی
دکتری تخصصی(PhD)  بهداشت محیط
استادیار

alipur.png

دکتر حمزه علیپور

دكتري تخصصي(PhD) ،حشره شناسی پزشکی

استادیار

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-26 16:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ