موفقيت و رسيدن به اهداف هر سازمان در دنياي متلاطم امروز مستلزم در اختيار داشتن نيروي انساني ماهر و كارآمد است. ماهيت ساختارهاي سازماني به گونه‌اي است كه سرمايه گذاري در زمينه منابع انساني به عنوان يكي از استراتژيهاي سازماني ، بيش از پيش مورد توجه مديران و سازمان‌ها قرار گرفته است .
در همين راستا ، آموزش ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشكي استان فارس ، از سال 1380با هدف ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني ، افزايش اثربخشي و كارائي در ارائه خدمات و افزايش سطح باور و اعتقادات منابع انساني پا به عرضه ظهور نهاد تا با تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب بتواند گام‌هاي بلندي را در مسير تعالي سازماني بر دارد و در زمره فعالترين واحدهاي سازماني قرار گيرد  .
اميد است تلاش‌هاي كاركنان آموزش ضمن خدمت دانشگاه ، بتواند در اين راه دشوار گامي موثر در جهت ايجاد سازماني پويا  براي بهبود سطوح شايستگي كاركنان و عملكرد سازماني بر دارد .
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 11:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ