ردیففرآیندهای دانشکده بهداشت
قالب

EDO
 2فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
 3گروه اپیدمیولوژی 
 4اداره آموزش 
 5امور فرهنگی -دانشجویی 
 6گروه بهداشت عمومی 
 7حسابداری 
کتابخانه 
کارشناسان گروه آموزشی 
 10تایپست ها
11 گروه حشره شناسی فرآیند  بعد از ارتقاء
12فرایندهای اتوماسیون،الکترونیکی و غیره حضوری دانشکده بهداشت 95
13آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
14احصای فرآیندهای دانشکده بهداشت
15نتایج اقدامات برجسته سازمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-26 10:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ