اعضای کمیته بازرسی و پاسخگویی به شکایات:

1- جناب آقای دکتر  محمد فرارویی ریاست محترم دانشکده
2- جناب آقای دکتر حامدفصیحی نیا معاون محترم پشتیبانی دانشکده
3- جناب آقای دکتر محمد علی بقاپور معاون محترم آموزشی
4- سرکار خانم زهرا غضنفری رابط و دبیر کمیته پاسخگویی به شکایات.
5- سرکار خانم مرضیه هاشمی دبیر تحول اداری 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-10-25 14:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ