سال انتشار
سرشناسه اصلي
عنوان
۱۳۸۲
‏-
‏مجموعه تست و پاسخ كليات و خدمات بهداشتي ،۱حشره شناسي پزشكي و سموم ،بهداشت مواد غذايي ۸ از ۹ اختصاصي رشته بهداشت محيط
۱۳۶۷
‏پي ينسون ،لوييس ،۱۹۰۹-
‏روش كار آزمايشگاهي حشره شناسي و بيماريهاي گياهي
۱۳۷۲-
‏لودوس ،نيازي
‏حشره شناسي عمومي ،كاربردي ،فونستيك
۱۳۶۹
‏لودوس ،نيازي
‏حشره شناسي عمومي ،كاربردي ،فونستيك
۱۳۷۷-۱۳۴۶
‏شجاعي ،محمود،۱۳۰۶-
‏حشره شناسي
۱۳۷۵
‏حجت ،حسين ،۱۳۱۴-
‏حشرات : راهنماي جمع آوري و شناسايي
۱۳۵۲
‏پلودن ،ليدي
‏حشرات
۱۳۵۰
‏لين ،فرديناند كول ،۱۸۸۵-
‏جهان حشرات
۱۳۶۲
‏حلم سرشت ،پريوش ،۱۳۳۳-
‏حشره شناسي در پزشكي و بهداشت : بررسي در صفات عمومي حشرات ،طبقه بندي...
۱۳۷۵
‏شجاعي ،محمود،۱۳۰۶-
‏حشره شناسي
۱۳۷۸
‏باقري زنوز،ابراهيم ،۱۳۱۱-
‏اصول مرفولوژي و فيزيولوژي حشرات
۱۳۸۱
‏حلم سرشت ،پريوش ،۱۳۳۳-
‏حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
۱۳۸۲
‏ايماني ،سهراب
‏سم شناسي و اصول مبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي
۱۳۸۱
‏بلقيس زاده ،حميد
‏پرسشهاي چهارگزينه اي حشره شناسي پزشكي و مبارزه با ناقلين
۱۳۸۱
‏بلقيس زاده ،حميد
‏حشره شناسي پزشكي تكميلي
۱۳۷۷
‏سرويس ،مايكل ويليام
‏حشره شناسي پزشكي
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-4-8 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ