سال انتشار
نام پديد آورنده
عنوان
۱۳۸۱
‏-
‏چكيده مقالات هفتمين كنگره تغذيه ايران" تغذيه مناسب :" حق اساسي مردم " ۱۱ - ۱۴ شهريور ماه ۱۳۸۱
۱۳۷۵
‏-
‏چكيده مقالات چهارمين كنگره تغذيه ايران " امنيت غذا و تغذيه : از علم تا عمل"
۱۳۸۱
‏نوشته مينو فروزاني
‏تغذيه ،رشد و رفتار نوپا سالهاي دوم و سوم زندگي
۱۳۸۱
‏نوشته مينو فروزاني
‏تغذيه در دوران بارداري
۱۳۸۲
‏مولف پروين ميرميران ،ليلا آزادبخت
‏تنظيم برنامه غذايي در دورانهاي مختلف زندگي
۱۳۸۱
‏نوشته مينو فروزاني
‏تغذيه ،رشد و رفتار شيرخوار در سال اول زندگي
۱۳۸۲
‏تاليف ميريام استوپارد
‏غذاهاي نخست راهنماي تغذيه كودكان
۱۳۸۱
‏ترجمه و گردآوري جواد نصرالله زاده
‏تغذيه در بيماريهاي دستگاه گوارش
۱۳۸۲
‏تاليف ليلي ناظمي
‏نقش تغذيه در پيشگيري از سرطانها بويژه سرطان پروستات
۱۳۸۱
‏نوشته اليزابت ام . وارد
‏تغذيه مادر باردار :سلامتي كامل شما و فرزندتان
۱۳۸۱
‏گردآورنده مرتضي حسينيان
‏مصارف مجدد فاضلابهاي تصفيه شده دركشاورزي - پرورش ماهي - صنايع و تغذيه مصنوعي آبهاي زيرزميني
۱۳۸۰
‏نگارش رها شيخالاسلامي
‏غذا بجاي دارو
۱۳۸۱
‏تاليف آماندا اورسل
‏تغذيه در پيشگيري و درمان بيماريهاي اعصاب و روان
۱۳۸۰
‏-
‏نقش تغذيه در پيشگيري و درمان بيماريها
۱۳۵۵
‏نوشته گروهي از دانشمندان انگليسي
‏كودكياري
۱۳۶۵
‏اسميت و تاير
‏مباني پاتوفيزيولوژي متابوليسم و تغذيه
‏[۱۳۶۵؟]
‏سازمان بهداشت جهاني
‏مديريت تغذيه اضطراري در جمعيتهاي زياد
‏-
‏محمد رضا نوري
‏بهداشت خانواده در زمينه مراقبتها و تغذيه مادر و كودك
۱۳۷۷
‏محمد نوروزي
‏بهداشت و تغذيه مادر و كودك :به انضمام شرح كاملي از مراحل تكامل و نمو از تولد تا بلوغ و روش هاي مختلف تنظيم خانواده
۱۳۷۲
‏سازمان جهاني بهداشت و يونيسف ۱۹۸۸
‏برنامه آموزش بهداشت مدارس ابتدايي با گرايش به جنبه هاي عملي آن : كتاب منبع معلم
۱۳۷۹
‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه
‏اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي
۱۳۷۴
‏تاليف هانس - يورگن هولت ماير
‏تغذيه سالم و رژيم كاهش وزن
۱۳۷۹
‏[والدو امرسون نلسون]
‏تغذيه نلسون ۲۰۰۰
۱۳۶۰
‏نويسنده محمد مهدي اصفهاني
‏بهداشت تغذيه خوردنيها،و درمان با غذا
‏-
‏نويسنده محمد مهدي اصفهاني
‏بهداشت تغذيه خوردنيها،و درمان با غذا
۱۳۵۲
‏سيمين بلورچي واقفي ،ناهيد حاجيان ايرانفر
‏راهنماي رژيمهاي غذايي : تغذيه در بيماريها
۱۳۶۳
‏گيتي صديق - آزاده امين پور
‏تغذيه درماني
۱۳۶۷
‏هاينريش كاسپر
‏تغذيه پزشكي و رژيم هاي درماني
۱۳۷۰
‏نوشته ي س . كاسمن
‏راز به زيستن
۱۳۶۸
‏شهين آيت الله مددي ،برليانت بزرگمهر
‏رژيمهاي غذايي درماني
۱۳۷۳
‏[ويرايشگران سرژ هرك برگ ... و ديگران]
‏تغذيه بهداشت عمومي از ديدگاه اپيدميولژي و سياستهاي پيشگيري
۱۳۷۲
‏علي محمد هنجني
‏تغذيه و تندرستي در پيشگيري از بيماريهاي قلبي و سرطان
۱۳۸۰
‏تاليف پروين ميرميران ،ليلا آزاد بخت
‏تنظيم برنامه غذايي در دورانهاي مختلف زندگي
۱۳۷۲
‏-
‏اصول مسايل غذايي بهداشت غذايي
۱۳۵۱
‏تاليف هورآسافسا شكوه
‏تغذيه و بهداشت
۱۳۷۴
‏تاليف پريوش حلم سرشت ،اسماعيل دل پيشه
‏اصول تغذيه و بهداشت مواد غذايي
۱۳۷۰
‏تاليف منوچهر سعادت نوري
‏اصول نوين تغذيه در سلامتي و بيماري : مشتمل بر نقش عوامل مغذي در تغذيه...
۱۳۷۷
‏تاليف حسن محمديها
‏اصول تغذيه و مواد غذايي
۱۳۷۲
‏تاليف هلن آندروز گوتري
‏مباني علم تغذيه
۱۳۷۰
‏محمد علي قراييان
‏تغذيه از راه وريد
۱۳۶۳
‏آزاده امين پور- گيتي صديق
‏اصول علم تغذيه
۱۳۷۲
‏تاليف آزاده امين پور- گيتي صديق
‏اصول علم تغذيه
‏-
‏تاليف محمد صادق رجحان
‏غذا و شفا :تغذيه جديد در سلامتي و بيماري ،خوراك درماني
۱۳۶۰
‏تاليف محمد صادق رجحان
‏غذا و شفا :سبزيجات - حبوبات - غلات - قارچها
۱۳۵۱
‏تاليف بنيامين اسپاك
‏تغذيه و تربيت كودك
۱۳۶۳
‏تاليف مصباح الدين بلاغي
‏اصول علم تغذيه
۱۳۷۹
‏[كارين اچ . رابينسون]
‏اصول تغذيه رابينسون
۱۳۷۰
‏هاريسون
‏تغذيه
۱۳۵۴
‏نگارش حبيب الله هدايت ،عبدالرحيم امامي
‏تغذيه و عادات غذايي
۱۳۷۰
‏تاليف موترام
‏تغذيه انسان
۱۳۷۲
‏نوشته ه .ا .گتري
‏مباني تغذيه
۱۳۷۹
‏تاليف سي . تامسون[ ... و ديگران]
‏تغذيه پيشگيري و درماني
۱۳۷۹
‏واينه اي . بيلون
‏مطالعات موردي تغذيه باليني
۱۳۷۳
‏عباس داروييان
‏بهداشت تغذيه و درمان طبيعي
۱۳۷۴
‏اثر علي اكبر راد پويا
‏هنر خوب زيستن - راز طول عمر با تغذيه طبيعي خامگياهخواري
۱۳۴۵
‏تاليف موسي برال
‏تغذيه ومواد خوراكي
۱۳۶۹
‏ابوتراب نفيسي
‏خواص خوردنيها و آشاميدنيها طي قرون و اعصار در بين ملل مختلف جهان
۱۳۷۳
‏[رولاند اچ[ . صحيح : ال ] وانيسير،داگلاس سي هايمبورگر،سي. اي باتر ورث]
‏مروري بر تغذيه باليني
۱۳۷۹ - ۱۳۷۵
‏تاليف فرانسس جي ،زيمن ،دنيس ام ،ني
‏كاربرد تغذيه باليني
۱۳۷۹
‏جواد ميداني
‏فرهنگ علوم غذايي و تغذيه
۱۳۷۵
‏نوشته ارل ميندل
‏ديكسيونر ويتامينها،مواد معدني ،اسيد آمينه ها و ساير مواد تغذيه اي
۱۳۷۶
‏تاليف برايان ا فاكس ،آلن جي كامرون
‏دانش غذا،تغذيه و سلامتي
۱۳۷۵
‏تاليف مسعود هاشمي
‏تغذيه دام ،طيور و آبزيان خوراكها و خوراك دادن و جيره نويسي
۱۳۶۵
‏-
‏راهنماي تغذيه كودكان
۱۳۶۵
‏[تاليف ]آزاده امين پور- گيتي صديق
‏اصول علم تغذيه
۱۳۷۱
‏تاليف حسن محمديها
‏اصول تغذيه درماني و رژيمهاي غذايي
۲۵۳۵
‏تاليف عبدالله صديقي
‏اصول تغذيه و رژيم هاي غذايي
۱۳۶۶
‏نويسنده مترجم گردآوري ناهيد عزالدين زنجاني
‏مجموعه مقالات سمينار تغذيه مادر و كودك
۱۳۶۳
‏-
‏راهنماي آموزش تغذيه براي كادر كمكي بهداشتي
۱۳۶۵
‏پيشگفتار و برگردان فرامرز سليماني
‏تغذيه مادر
۱۳۶۴
‏تاليف حسن عارفي
‏تغذيه نوزاد با شير مادر و خواص آن
۱۳۷۱
‏تاليف شهناز خاقاني
‏تغذيه مادر و كودك
‏-
‏گردآوري و تنظيم منصور ميرزايي ،لاله رضوي نعمت الهي
‏تغذيه
۱۳۷۷
‏نويسندگان محمد آسايي[... و ديگران]
‏دانستنيهاي تغذيه شيرخواران ،كتاب راهنما براي مادران و گروه پزشكي
 
‏تاليف ويدا پروانه
‏تركيبات مواد غذايي و اصول تغذيه
 
‏تاليف منوچهر سعادت نوري
‏اصول تغذيه تجربي
 
‏نوشته جيان كارلو جيانيني
‏تغذيه نوزاد و رژيم مادر
۱۳۷۲
‏نوشته آن پرايس - نانسي بامفورد
‏تغذيه كودك با شير مادر :راهنماي مادران شاغل
‏-
‏نگارش ايرج فرزانه
‏مادران بايد بدانند :مراقبت از آبستني ،زايمان ،نوزادان ،شيرخواران ،كودكان و نوجوانان
۱۳۷۴
‏نوشته لورانس پرنو
‏فرزندي كه مي پرورم : دنياي شيرين بچه داري : تغذيه و پرورش و نگهداري كودك از تولد تا پنج سالگي
۱۳۷۲
‏فليسيتي ساويج كينگ
‏كمك به مادران شيرده
۱۳۶۷
‏-
‏شيرمادر و تغذيه شيرخوار
۱۳۷۴
‏تاليف حسن محمديها
‏اصول تغذيه و مواد غذايي براي دانشجويان گروه پزشكي
۱۳۶۳
‏تاليف علاالدين علوي
‏تغذيه با شير مادر
۱۳۷۵
‏تاليف مطلب برازنده
‏خانواده - تغذيه - سلامت : اصول تغذيه براي دانشجويان گروه پزشكي و مربيان مراكز آموزشي
۱۳۸۱
‏تاليف ال . كتلين ماهان ،سيلويا اسكات استامپ
‏اصول تغذيه كراوس
۱۳۸۰
‏-
‏چربيها و روغنها در تغذيه انسان : گزارش اجلاس مشورتي سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد و سازمان جهاني بهداشت
‏-
‏تاليف يدالله فريد
‏جغرافياي تغذيه
۱۳۷۱
‏[تنسلي راندولف هريسون]
‏اصول طب داخلي هاريسون ۱۹۹۱ با نگرش باليني به انضمام ويتامينها و مسموميت هاي اختصاصي
۱۳۷۴
‏دلاني - لوييز
‏راهنماي درمان وريدي
۱۳۸۰
‏تاليف آزاده امين پور،ناهيد سالاركيا،گيتي صديق
‏تغذيه درماني
۱۳۸۰
‏تاليف و نگارش جواد ملكي
‏تغذيه نوين براي ورزشكاران
۱۳۷۱
‏تاليف جورج واتسن
‏تغذيه و واكنشهاي رواني
۱۳۶۲
‏تاليف محمد حسين حاجبي
‏بيماريهاي تغذيه شامل : امراض قند"ديابت" ،نقرس - چربي خون" كلسترول - تري گليسيريد "و...
۱۳۶۹
‏-
‏اصول و بيماريهاي تغذيه
۱۳۷۳
‏مهرداد عسكريان
‏راهنماي علمي بارداري ،زايمان رشد و نمو و تغذيه نوزاد براي مادران جوان ،"به انضمام آخرين تغييرات جدول واكسيناسيون و روشهاي پيشگيري از بارداري"
۱۳۶۵
‏جيمز پي . گرانت
‏وضعيت كودكان جهان در سال ۱۹۸۵
‏-
‏عليرضا مرندي
‏تغذيه شيرخواران از ۶ تا ۱۲ ماهگي تغذيه تكميلي
‏-
‏[والدو امرسون نلسون]
‏تغذيه و اختلالات تغذيه اي در كودكان نلسون ۱۹۹۲
۱۳۷۵
‏[والدو امرسون نلسون]
‏تغذيه و اختلالات تغذيه اي
۱۳۶۹
‏ژان بيز،لوسين بررگه ،ژاك لوموان
‏تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني
۱۳۷۳
‏تاليف ترفور ويليامز،آليزون مون و مارگارت ويليامز
‏غذا،بهداشت و محيط :راهنمايي براي مراقبين بهداشت و دانشجويان رشته هاي تغذيه ،بهداشت محيط و بهداشت حرفه اي
۱۳۷۳
‏-
‏مجموعه سخنرانيهاي سومين كنگره تغذيه ايران تغذيه ،سلامت جامعه و توسعه
۱۳۸۰
‏تاليف سازمان بهداشت جهاني
‏تغذيه تكميلي : غذاهاي خانواده براي كودكاني كه با شير مادر تغذيه مي شوند
۱۳۸۰
‏نويسنده اليزابت ام . وارد،انجمن رژيم شناسان امريكا
‏تغذيه در بارداري ،براي تندرستي شما و فرزندتان
۱۳۸۱
‏نويسنده[ گيل موريسون ،ليزا هارك]
‏تغذيه پزشكي و بيماري ها
۱۳۸۰
‏نويسنده شانتي گوش
‏راهنماي كاربردي براي تغذيه و مراقبت كودك
۱۳۷۱
‏تاليف حسن محمديها
‏مروري بر تغذيه
۱۳۷۷
‏مولف واحد تحقيقات و انتشارات آموزشي و فني تهران
‏پرسشهاي چهارگزينه اي تغذيه
۱۳۷۵
‏-
‏مجموعه سوالات پرستاري ،بهداشت مادر و كودك :راهنماي شركت در امتحانات فينال كارشناسي ارشد پرستاري و مامايي
۱۳۸۰
‏ويليام اي . ميچ - سايلو كلار
‏تغذيه و كليه
۱۳۸۱
‏نويسنده شانتال تولن پاژ
‏تغذيه و رژيم غذايي زن باردار
۱۳۸۲
‏-
‏تغذيه دوران بارداري و شيردهي
۱۳۸۱
‏نوشته مينو فروزاني
‏تغذيه در دوران شيردهي
۱۳۸۳ - ۱۳۸۴
‏-
‏تغذيه و رژيم درماني كراوس ۲۰۰۴
۱۳۸۲
‏نويسنده[ والتر ويلت]
‏اپيدميولوژي تغذيه
۱۳۸۳
‏-
‏اصول تغذيه كراوس ،تغذيه براي سلامت و تناسب اندام
۱۳۸۱
‏-
‏تغذيه كامل تزريقي
۱۳۸۳
‏تهيه كننده انجمن ترويج تغذيه با شير مادر
‏شير مادر و تغذيه شيرخوار
۱۳۸۳
‏كتي جي . ويلكنز
‏تغذيه درماني پزشكي در اختلالات كليوي
۱۳۸۳
‏مولف توماس دبليو هيل - كنت اف ايلت
‏دارو درماني در دوران شيردهي
۱۳۸۳
‏-
‏تغذيه درماني در بيماريهاي قلبي - عروقي : مباحث منتخب از كتاب تغذيه و رژيم درماني كراوس
۱۳۸۳
‏-
‏تغذيه اساسي
۱۳۸۳
‏تاليف و ترجمه منصور صابري[... و ديگران]
‏ا و دشرا ي سانشراك ت لااوس م امضنا ه ب في نامرد م يژر و ه يذغت ل وص PH.D۸۳-۷۷
۱۳۸۳
‏تدوين و گردآوري شيوا فقيه
‏مجموعه پرسشها و پاسخهاي تشريحي آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري تغذيه از سال ۷۹ - ۸۲
۱۳۸۴
‏راگ گان - نان
‏نقش تغذيه در سلامت دهان و دندان
۱۳۷۹
‏-
‏پرسشهاي چهارگزينه اي تغذيه
۱۳۸۳
‏آيين محمدي[... و ديگران]
‏رشته علوم تغذيه در ايران ،رتبه بندي آموزشي و بانك اطلاعات
۱۳۸۳
‏-
‏فرهنگ تخصصي علوم تغذيه انگليسي به فارسي : تاليف يوسف نقياني
۱۳۸۳
‏-
‏درسنامه طب كودكان نلسون : رشد و نمو و تغذيه
۱۳۸۳
‏تاليف ال . كتلين ماهان ،سيلويا اسكات استامپ
‏اصول تغذيه كراوس
۱۳۸۲
‏تاليف نگار بهروز
‏تنظيم برنامه غذايي به زبان ساده
۱۳۸۴
‏مولف استوارت تراسول
‏الف ب پ تغذيه
۱۳۸۲
‏تاليف ملوين اچ ويليامز
‏تغذيه ،ورزش و تناسب بدن تغذيه ،ورزش و تناسب اندام
۱۳۸۲
‏مايكل زيمرمن
‏راهنماي جيبي كاربرد مكمل هاي تغذيه اي در پزشكي
۱۳۸۴
‏مولف مجيد حسن قمي
‏اصول تغذيه و رژيم درماني : ويژه دانشجويان ،كارشناسان و متقاضيان شركت در آزمونهاي كارشناسي ارشد و دكتري تغذيه
۱۳۸۴
‏مولف نيكلاس پريكون
‏معجزه هاي علم تغذيه در :برطرف كردن چين و چروك پوست صورت ،كند كردن سير پيري در...
۱۳۸۴
‏مولف ساندرانا نايسنبرگ
‏رژيم غذايي سالم
۱۳۸۴
‏مولف فريبا كلاهدوز
‏نيازهاي غذايي شيرخواران و دستور تهيه غذاهاي كمكي
۱۳۸۴
‏مولف عفت جعفري
‏پروتيين سويا و اعجاز آن در سلامت انسان : توليد،بهداشت ،تغذيه و سلامت
۱۳۸۳
‏پروين مير ميران
‏اصول تنظيم برنامه هاي غذايي
۱۳۸۵
‏گردآوري و ترجمه فاطمه محمدي نصرآبادي ،قاسم فدوي
‏خودآزمايي غذا،تغذيه و رژيم درماني كراوس ۲۰۰۴
۱۳۸۵
‏مولفين چارلز وان وي ،كارول ايرتون - جونز
‏اسرار تغذيه ،اصول تغذيه و تغذيه گروههاي ويژه
۱۳۸۳
‏جان ام . رابينسون
‏مباني تغذيه و اصول تغذيه درماني
۱۳۸۱
‏تاليف سعيد قوام زاده
‏بررسي وضعيت تغذيه اي از ديدگاه فرد و جامعه
۱۳۸۴
‏تاليف منصور رحماني
‏شيمي عمومي ۱ : نگارش ساده ،نگرش كاربردي براي دانشجويان رشته زيست شناسي ،تغذيه و كشاورزي
۱۳۸۲
‏مهرداد رباني ،محسن سنايي
‏پيشگيري و درمان بيماريهاي كليه : تغذيه مناسب ،مراقبتهاي ويژه
۱۳۷۹
‏-
‏رژيم مغذي كم كالري با برنامه غذايي رژيم غذايي ميني ماكس
۱۳۸۱
‏-
‏تغذيه تكميلي كودك
۱۳۸۲
‏تاليف رحيم وكيلي
‏ر و دق ي هاتوك،ي عيبط دشر ن اكدوك رد ن آ ت لالاتخا و دش ...
۱۳۷۲
‏نويسندگان بنيامين اسپاك،مايكل روتنبرگ
‏تغذيه ،تربيت و نگهداري كودك
۱۳۸۲
‏تاليف محمد رضا محمودي
‏مواد معدني در تغذيه
۱۳۸۴
‏تاليف ميشل جانسون
‏تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي : درمان و پيشگيري ديابت با رژيم غذايي بر اساس جديدترين تحقيقات پزشكي
۱۳۸۳
‏نويسنده دين ارتيش
‏بيشتر بخوريد،اما وزن كم كنيد!
۱۳۸۲
‏محمد رضا تقدمي
‏چگونه جوان بمانيد و عمر طولاني نماييد
۱۳۸۳
‏تاليف رويا كليشادي
‏تغذيه كودك و نوجوان در سلامت و بيماري
۱۳۸۲
‏محمد رسول دريايي
‏خرما ويژگي هاي غذايي و درماني
۱۳۸۰
‏مولفين پاتريشيا براگ ،پل . سي . براگ
‏شگفتي هاي سركه سيب
۱۳۸۵
‏-
‏اصول تغذيه كراوس
۱۳۸۴
‏تدوين و گردآوري محمد خليلي ،محمد مهدي شكوري ،شيده فتاحي
‏درسنامه جامع تغذيه : آزمونهاي كارشناسي ارشد رشته علوم تغذيه از سال ۸۳-۷۶
۱۳۸۴
‏-
‏غذا،تغذيه و رژيم درماني
۱۳۷۷
‏تاليف محمود بهشتي
‏خانواده و كودك
۱۳۸۵
‏زير نظر موسي غيور
‏چكيده مقالات نهمين كنگره تغذيه ايران
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-24 10:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ