رديف

نام کارگاه

گروه هدف

تاریخ برگزاري

ساعت

مکان

اطلاعات تماس جهت ثبت نام

1

End note x6

کاربران

94/07/04

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

2

آشنایی با پایگاه استنادی Scopus

کاربران

94/07/08

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

3

آشنایی با Pubmed

کاربران

94/07/14

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

4

آشنایی با  Science direct

کاربران

94/07/21

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

5

End note x6

کاربران

94/08/05

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

6

آشنایی با Pubmed

کاربران

94/08/12

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

7

آشنایی با مفاهیم علم سنجی

کاربران

94/08/19

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

8

End note x6

کاربران

94/08/27

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

9

آشنایی با پایگاه استنادی Scopus

کاربران

94/09/03

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

10

End note x6

کاربران

94/09/15

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

11

آشنایی با Pubmed

کاربران

94/09/17

10-12

مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

37276585- خانم افتخاریان

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-22 8:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ