•  کارگاه آشنایی با سامانه نوپا جهت اعضای هیات علمی دانشکده بهد اشت در تاریخ 1397/7/18 برگزار گردید.
  •  کارگاه آشنایی با سامانه نوپا جهت اعضای هیات علمی دانشکده تغذیه در تاریخ 1397/7/23 برگزار گردید.
  •  ovid
  •  کارگاه آشنایی با سامانه نوپا جهت اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت در روز چهارشنبه مورخ 14/09/97 ساعت 12 الی 30/14  توسط سرکار خانم افتخاریان ، در سالن اینترنت طبقه اول برگزار گردید.
  • کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote  جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روز سه شنبه مورخ 13/09/97 ساعت 10 الی 30/ 12  توسط سرکار خانم افتخاریان ، در مرکز اینترنت طبقه همکف برگزار گردید.
  •  کارگاه آشنایی با نرم افزار رفرنس نویسی EndNote  جهت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در روز دوشنبه مورخ 14/08/97 ساعت 8 الی 10  توسط سرکار خانم افتخاریان ، در مرکز اینترنت طبقه همکف برگزار گردید.
  •    کارگاه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed و Google scholar جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی در روز دوشنبه 07/08/97 ساعت 9 الی 11  توسط سرکار خانم افتخاریان ، در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید.
  • کارگاه جستجو در پایگاههای اطلاعاتی Pubmed و Google scholar جهت دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی در روز سه شنبه 17/07/97 ساعت 9 الی 11  توسط سرکار خانم افتخاریان ، در سالن کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-9-24 12:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ