دانشگاه علوم پزشكي شيراز و معاونت ها و دانشکده های مربوطه
 
رديف
نام سازمان
آدرس الكترونيكي
1
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
2
معاونت آموزشي
3
معاونت تحقيقات و فناوري
4
معاونت بهداشتي
5
معاونت درمان
6
معاونت غذا و دارو
7
معاونت فرهنگي
8
معاونت دانشجويي
9
معاونت پشتيباني
10
دانشکده پزشکی شیراز
11
دانشکده داروسازی شیراز
12
دانشکده علوم توانبخشی شیراز
13
دانشکده پیراپزشکی شیراز
14
دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه (س) شیراز
15
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی شیراز
16
دانشکده بهداشت شیراز
 
 
سازمان های دولتی
 
رديف
نام سازمان
آدرس الكترونيكي
1
سایت دفتر مقام معظم رهبری
2
سایت دفتر ریاست جمهوری
3
پورتال خدمات دولتی کشور
4
پورتال استان فارس
 
آدرس الكترونيكي وزارت بهداشت و درمان  و واحد هاي تابعه
 
رديف
نام سازمان
آدرس الكترونيكي
1
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي
2
دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و  تخصصي
3
معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
4
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت
5
سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
6
سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران
7
سازمان تامين اجتماعي
8
سازمان بيمه خدمات درماني
9
سايت پورتال سازمان انتقال خون ايران
10
كتابخانه الكترونيك سلامت
11
انستيتو پاستور ايران
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-30 11:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ