معاونت دانشجویی _ فرهنگی دانشکده بهداشت

21.gif

معاونت دانشجويي - فرهنگي دانشکده بهداشت مفتخر است كه در دانشگاهي با پيشينه ممتاز علمي و قدمت تاريخي در ايران اسلامي توانسته است در راه تربيت و رشد استعداد جوانان دانشجو بعنوان مهمترين ركن توسعه پايدار جامعه نقش مهمي ايفا نمايد.
اين معاونت از يك سو ارائه خدمات صنفي، رفاهي و تامين نياز هاي معيشتي دانشجويان و از سوي ديگر تمهيد ساز و كارهاي لازم براي ارائه خدمات فرهنگي، فوق برنامه، تربيت بدني و مشاوره را در سر لوحه امور خود قرارداد داده است.
هدف نهايي و آرمان غايي معاونت دانشجويي فرهنگي از انجام وظايف و ايفاي نقشهاي خود، تربيت دانشجوياني سالم از نظر جسمي، رواني و فرهنگي - اجتماعي است كه توان بكارگيري علوم و تخصص هاي دانشگاهي خود در عرصه جامعه و ايفاي نقش در نظام سلامت را داشته باشند.
ما معتقديم كه رهيافت هاي وحياني اسلام كه آكنده از آيات رحمت و جلوه هاي زيباي خالق يكتا است بهترين و برترين الگوهاي رشد و تربيت انساني و توسعه جوامع بشري را ارائه كرده است.از اين روي بر آنيم كه از رهگذر اين حقايق متعالي و با توجه به مقتضيات زماني و مكاني زمينه و بستر لازم را جهت ظهور، رشد و بكارگيري استعدادهاي دانشجويان در فضاي دانشگاه و عرصه جامعه فراهم آوريم. آرمان و آرزوي غايي ما اينست كه براي محيط زندگي علمي - آموزشي دانشجويان تسهيلات و بستري را مهيا سازيم كه موجبات رشد و شكوفايي استعدادهاي دروني و اعتلاي تعهد و اخلاق مبتني بر آموزه هاي اسلامي و تقويت توان و مهارت هاي فردي دانشجويان براي ورود به عرصه فعاليت هاي اجتماعي را فراهم نمايد.
 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 11:58        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ