سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشکده بهداشت

hosseni.jpg 

 

نام و نام خانوادگي: محمد حسینی C.V

مرتبه علمي:  استادیار

آخرين مدرك و رشته تحصيلي:  دکترای بهداشت محیط

محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاه علوم پزشکی تهران 

آدرس محل كار: شيراز- دانشكده بهداشت  صندوق پستي 111-71645،

    محل كار: گروه مهندسی بهداشت محیط دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Email: Hoseini2174@gmail.comemail-marketing1.jpg]معاونت فرهنگی و دانشجویی

دکتر محمد حسینی

معاون فرهنگی دانشجویی

215

محمد حسین مطوس کارشناس خدما ت دانشجویی 271

محمد قانع

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

289

زهرا شعله

کارشناس فرهنگی و دانشجویی

426

 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ