معاون آموزشی 

21.gif

دکتر محمد علی بقاپور

دکتر محمد علی بقاپورcv 

مرتبه علمي : دانشیار
آخرين مدرك و رشته تحصيلي : Phd در رشته عمران گرایش مهندسی  آب و محیط زیست
محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: 
دانشگاه مهندسی علم وصنعت ایران
محل كار:شيراز- صندوق پستي 111- 71645 دانشكده بهداشت
شماره تماس: 
401-7251001

 
Email:baghapour@sums.ac.irEmailشرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:
 •  همکاری با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی دانشکده
 •  
 •  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروه های آموزشی و سایر اشخاص ذیربط
 •  
 •  نظارت بر برگزاری فعالیت های آموزشی در دانشکده
 •  
 •  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزی های مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
 •  
 •  اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 •  
 •  انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
 •  
 •  شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشکده
 •  
 •  نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
 •  
 •  تهیه گزارش های لازم از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشکده
 •  
 •  برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت های آموزشی 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 9:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ