معاون آموزشی دانشکده بهداشت

 

 

نام و نام خانوادگي: محمد فرارویی

مرتبه علمي: دانشیار هیأت علمی

  آخرين مدرك و رشته تحصيلي:  دکترای اپیدمیولوژی

محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاه انگلستان 

آدرس محل كار: شيراز- دانشكده بهداشت  صندوق پستي 111-71645،

    محل كار: گروه اپیدمیولوژی دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Email: fararouei@sums.ac.iremail-marketing1.jpg]


شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده:
 •  همکاری با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیت های آموزشی دانشکده
 •  
 •  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروه های آموزشی و سایر اشخاص ذیربط
 •  
 •  نظارت بر برگزاری فعالیت های آموزشی در دانشکده
 •  
 •  نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزی های مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
 •  
 •  اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تأمین آنها
 •  
 •  انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
 •  
 •  شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشکده
 •  
 •  نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
 •  
 •  تهیه گزارش های لازم از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشکده
 •  
 •  برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیت های آموزشی 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-18 10:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ