دانشکده بـــهداشت مسئــــولیت پذیرش و تربیت دانشجـــــــو در مقاطع مختلف رشتــــ­های بـــــهداشتی در 10 گروه اموزشی شــــامل: بهداشت عمومی(کارشناسی)، آموزش بهداشت (کارشناسی ارشد،دکتری)، مهندسی  بـــهداشت حــــرفه ای ( کارشــناسی، کارشناسی ارشد،PhD)، مهندسی  بـــــهداشت محیط (کارشناسی ،کارشناسی ارشد، PhD)، اپیـــــدمیولوژی (کارشناسی ارشد و دکتری) ، حشره شناسی پزشکی (کارشناسی ارشد) ، ارگونومی(کارشناسی ارشد، PhD)، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت ( مجازی - کارشناسی ارشد) ، سلامت سالمندی ( کارشناسی ارشد) و MPH به منـــــظور تامیـــــن نیروی انسانی بهداشتی مورد نیاز کشور در سطوح  اجرایی، آموزشی و مدیریتی و نیز انجام تحقیقات علمی_کاربردی برای حل مشکلات نظام بهداشتی و نهایتاً تولید علم و ارتقاء سطح دانش در علوم بهداشتی را بر عهده دارد.

 مقاطع تحصیلی از سال 1385 تا 1394
 

الف) دکترای تخصصی (Ph.D)  

1-      اپیدمیولوژی

2-      آموزش بهداشت

3-      بهداشت حرفه ای

4-      بهداشت محیط 

5-      ارگونومی 

6-       تغذیه ( دانشکده تغذیه )

 

 

ب)کارشناسی ارشد (MSc) 

1-      بهداشت حرفه ای

2-       حشره شناسی پزشکی

3-      ارگونومی

4-      بهداشت محیط

5-      آموزش بهداشت

6-      سلامت سالمندی

7-      آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

8-      علوم بهداشتی در تغذیه ( دانشکده تغذیه )

9-      MPH

 

 

            ج) کارشناسی پیوسته (BSc)
           1- بهداشت حرفه ای
           2-  بهداشت عمومی
           3-  بهداشت محیط 

   
           اساتید دانشکده بهداشت                          


مرتبه علمی

تعداد اساتید

مربی

4 نفر

استادیار

15 نفر

دانشیار

8 نفر

استاد

5 نفر

تعداد کل

32 نفر

   


                                            تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشکده بهداشت

 

 

 

رشته

 

 

 

مقطع

جمع

پایه

تکمیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دستیاری

کارشناسی پیوسته

کارشناسی  ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

94

30

22

3

 

149

مهندسی بهداشت حرفه ای

118

22

20

8

 

168

بهداشت عمومی (ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت)

116

1

56

 

 

173

بهداشت عمومی (MPH)

11

 

 

 

 

11

ارگونومی

 

 

16

2

 

18

اپیدمیولوژی

 

 

27

15

 

42

آموزش بهداشت

 

 

29

5

 

34

سلامت سالمندی

 

 

13

 

 

13

حشره شناسی

16

 

19

 

 

35

تعداد پسر

45

25

64

18

 

152

تعداد دختر

310

28

138

15

 

491

تعداد کل

355

53

202

33

 

643 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 10:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ