مدیر دفتر EDO
 
دکتر محمد فرارویی 
 
نام و نام خانوادگي: محمد فرارویی
مرتبه علمي: دانشیار هیأت علمی
  آخرين مدرك و رشته تحصيلي:  دکترای اپیدمیولوژی
محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاه انگلستان 
آدرس محل كار: شيراز- دانشكده بهداشت  صندوق پستي 111-71645،
محل كار: گروه اپیدمیولوژی دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي شيراز

Email: fararouei@sums.ac.iremail

کارشناس EDO
 
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شرح وظایف
پست الکترونیک
شماره تلفن
منا آروین فر
کارشناس علوم تربیتی(مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی)
edo کارشناس
5-7251001 داخلی 369

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 10:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ