معاونت آموزشی

 

سرآغاز این مرکز آموزشی به سال 1363 در شهر کوار باز می گردد که تحت عنوان «آموزشکده بهداشت عمومی کوار» به تربیت و آموزش دانشجویان مقطع کاردانی در رشته بهداشت عمومی و ضبط آمار و مدارک پزشکی اشتغال داشت ضمنا این آموزشکده در سال 1368 نام دانشکده بهداشت را به خود گرفت و به شهر شیراز تغییر مکان یافت. در این زمان علاوه بر مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا نیز در رشته مختلف بهداشت به پذیرش دانشجو مبادرت ورزید، بدلیل تنوع رشته ها و مقاطع تحصیلی عنوان این مر کز به «دانشکده بهداشت و تغذیه» تغییر یافت.
ظرفیت رو به افزایش دانشکده در پذیرش دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی مدیریت دانشگاه را بر آن داشت تا پذیرش دانشجو در دوره های کاردانی را به دانشکده های اقماری در بعضی از شهرهای استان فارس واگذار نمایند، بدین ترتیب این دانشکده از آغاز نیمسال اول سال تحصیلی 88-1387 به بعد در مقطع کاردانی دانشجو نمی پذیرد.
گروههای مختلف آموزشی دانشکده بهداشت و تغذیه و مقاطع پذیرش دانشجو در این گروهها به شرح ذیل می باشد
 
مقاطع تحصیلی از سال 1385 تا 1394
 
الف) دکترای تخصصی (Ph.D)  
1-      اپیدمیولوژی
2-      آموزش بهداشت
3-      بهداشت حرفه ای
4-      بهداشت محیط 
5-      ارگونومی 
6-       تغذیه ( دانشکده تغذیه )
 
 
ب)کارشناسی ارشد (MSc) 
1-      بهداشت حرفه ای
2-       حشره شناسی پزشکی
3-      ارگونومی
4-      بهداشت محیط
5-      آموزش بهداشت
6-      سلامت سالمندی
7-      آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
8-      علوم بهداشتی در تغذیه ( دانشکده تغذیه )
9-      MPH
 
            ج) کارشناسی پیوسته (BSc)
           1- بهداشت حرفه ای

           2-  بهداشت عمومی
           3-  بهداشت محیط 
   
            اساتید دانشکده بهداشت                      
مرتبه علمی
تعداد اساتید
مربی
4 نفر
استادیار
15 نفر
دانشیار
8 نفر
استاد
5 نفر
تعداد کل
32 نفر
    


                                            تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشکده بهداشت

 
 
 
رشته
 
 
 
مقطع
جمع
پایه
تکمیلی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترا
دستیاری
کارشناسی پیوسته
کارشناسی  ناپیوسته
مهندسی بهداشت محیط
94
30
22
3
 
149
مهندسی بهداشت حرفه ای
118
22
20
8
 
168
بهداشت عمومی (ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت)
116
1
56
 
 
173
بهداشت عمومی (MPH)
11
 
 
 
 
11
ارگونومی
 
 
16
2
 
18
اپیدمیولوژی
 
 
27
15
 
42
آموزش بهداشت
 
 
29
5
 
34
سلامت سالمندی
 
 
13
 
 
13
حشره شناسی
16
 
19
 
 
35
تعداد پسر
45
25
64
18
 
152
تعداد دختر
310
28
138
15
 
491
تعداد کل
355
53
202
33
 
643


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-4 9:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ