فرآیندهای اداره آموزش دانشکده بهداشت

ردیف

عنوان فرآیند

1

فرایند ارائه گواهی اشتغال به تحصیل

2

فرایند معرفی دانشجویان ممتاز

3

فرآیند برنامه ریزی آموزشی

4

فرآیند ثبت و مرخصی اعضای هیات علمی

5

فرآیند تقاضای دروس از دانشکده ها

6

فرآیند مراقبت از امتحانات

7

فرآیند انتخاب واحد

8

فرآیند مشاهده نمرات دروس

9

فرآیند ثبت نمرات دانشجویان

10

فرآیند انتقالی

11

فرآیند حضور و غیاب در جلسات امتحان

12

فرآیند اخذ درس بصورت معرفی به استاد

13

فرآیند حذف نهایی درس

14

فرآیند دریافت گواهی اشتغال به تحصیل

15

فرآیند فارغ التحصیلی

16

فرآیند تهیه آمار دانشجویان

17

فرآیند کنترل برنامه هفتگی تشکیل کلاس ها

18

فرآیند گزارش ماهانه کلاسهای تشکیل شده

19

فرآیند معرفی دانشجویان ممتاز

20

فرآیند تخصیص درس به اساتید در سیستم سماء

21

فرآیند تخصیص کد کاربری جهت اساتید

22

فرآیند تنظیم برنامه امتحانات پایان ترم

23

فرآیند تهیه آمار مربوط به دانشجویان مشغول به تحصیل

24

فرآیند محاسبه مرخصی اساتید

25

فرآیند امتحانات پایان ترم

26

فرآیند تطبیق واحد دروس

27

فرآیند انتخاب واحد دانشجویان

 

فرآیندهای آزمایشگاههای دانشکده بهداشت

ردیف

عنوان فرآیند

1

فرآیند پرورش پشه آنوفل

2

فرآیند خرید مواد شیمیایی مصرفی جهت آزمایشگاه

3

فرآیند تحویل لوازم آزمایشگاهی به دانشجویان جهت استفاده در خارج از دانشکده

4

فرآیند تشکیل جلسه آموزش ایمنی در آزمایشگاه

5

فرآیند درخواست آزمایش توسط افراد خارج از دانشکده

6

فرآیند تعمیر وسایل معیوب آزمایشگاهی

7

فرآیند تهیه وسایل جهت آزمایشگاه حشره شناسی

8

فرآیند استفاده از آزمایشگاه حشره شناسی در وقت غیراداری

9

فرآیند استفاده از خدمات کارگاه نقشه کشیفرآیندهای واحد EDO

 

فرآیندهای معاونت فرهنگی دانشکده بهداشت

 

 فرآیندهای کارگزینی دانشکده بهداشت

  

فرآیندهای معاونت پشتیبانی دانشکده بهداشت

(حسابداری، اموال، انبار، تدارکات، تایپیستها)

 

 فرآیندهای معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت

 

 

فرآیندهای کتابخانه دانشکده بهداشت

 

فرآیندهای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت

ردیف

                                                  عنوان فرآیند

1

فرآیند انتخاب پایان نامه تا دفاع

2

فرآیند اخذ مجوز جلسه برگزاری از دفاع

  

فرآیندهای گروههای آموزشی دانشکده بهداشت

ردیف

عنوان فرآیند

1

فرآیند تهیه اقلام مورد نیاز گروه

2

فرآیند انجام امور پژوهشی در گروه

3

فرآیند تشکیل جلسات آموزشی گروه

4

فرآیند برنامه ریزی امتحانات گروه اپیدمیولوژی

5

فرآیند هماهنگی امور مربوط به پایان نامه دانشجویان

6

فرآیند هماهنگی امور مربوط به اساتید و دانشجویان

7

فرآیند انجام امور پژوهشی اساتید

8

فرآیند برگزاری کارگاه پراتیک

9

فرآیند انجام طرحهای تحقیقاتی جهت دانشجویان ترم آخر کارشناسی

10

فرآیند ارائه معرفی نامه به دانشجویان جهت انجام طرحهای تحقیقاتی خارج از سازمان

11

فرآیند تشکیل پرونده در گروه بهداشت عمومی

12

فرایند صدور مجوز کارآموزی بیمارستانها

13

فرآیند گزارش نویسی جهت کارآموزی

14

فرآیند ثبت نام کار دانشجویی در آزمایشگاه حشره شناسی

15

فرآیند هماهنگی با مرکز بهداشت شهدای والفجر

16

فرآیند تشکیل پرونده در گروه بهداشت عمومی

17

فرآیند حضور دانشجویان در فیلدهای کارآموزی

18

فرآیند استفاده از خدمات کارگاه نقشه کشی

19

فرآیند انجام مشاوره دانشجویی در گروه بهداشت محیط

20

فرآیند تهیه کارنامه آموزشی اساتید گروه آموزش بهداشت

21

فرآیند حذف و اضافه دانشجویان آموزش بهداشت

22

فرآیند نامه نگاری در گروه آموزش بهداشت

23

فرآیند تطبیق انتخاب واحد درس جمعیت شناسی

24

فرآیند تطبیق واحد درس فرهنگ و تمدن

25

فرآیند تهیه برنامه ریزی آموزشی کارآموزی

26

فرآیند درج برنامه آموزشی در سایت

27

فرآیند بروز رسانی اطلاعات در سایت

28

فرآیند همکاری با اساتید در ارائه دروس عملی به دانشجویان حشره شناسی

29

فرآیند تنظیم کارنامه آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی

30

فرآیند تعیین موضوع پایان نامه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

31

فرآیند ثبت نمرات دانشجویان

32

فرآیند شرکت دانشجویان در جلسات دفاع

33

فرآیند تعیین موضوع پایان نامه جهت دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-14 15:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ