ردیففرآیندهای دانشکده بهداشت
قالب

EDO
 2فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
 3گروه اپیدمیولوژی 
 4اداره آموزش 
 5امور فرهنگی -دانشجویی 
 6گروه بهداشت عمومی 
 7حسابداری 
کتابخانه 
کارشناسان گروه آموزشی 
 10تایپست ها
11 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
12 احصای فرآیندهای دانشکده بهداشت
13 نتایج اقدامات برجسته سازمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-6 9:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ