ردیففرآیندهای دانشکده بهداشت
قالب

EDO
 2گروه اپیدمیولوژی 
3اداره آموزش 
4گروه بهداشت عمومی 
5حسابداری 
6کتابخانه 
7تایپست ها
8فرایندهای اتوماسیون،الکترونیکی و غیره حضوری دانشکده بهداشت 95
9آزمایشگاه بهداشت حرفه ای
10احصای فرآیندهای دانشکده بهداشت
11نتایج اقدامات برجسته سازمان
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-30 10:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ