معاونت پشتیبانی

دکتر ابوذر سلطانی

معاون پشتیبانی

204

مرضیه هاشمی

مدیر امور اداری

209

محمدحسین مطوس

رئیس امور عمومی

271

زینب شرفی

کارگزین

207

طاهره قاسمی

مدیر روابط عمومی

266

فاطمه عبدالعلی

مسئول دفتر

204

اسماعیل شاه جمالی

مسئول دبیرخانه

218

مهدی رحیمی

مسئول it

303

زارع

کارشناس it

370

حبیب گرامی

نامه رسان

218

فروزان همایونی

تایپیست

249

معصومه کفاش

تایپیست

218

واحد حسابداری

عظیم عزیزی

رئیس حسابداری

242

حمیدرضا آرایش

حسابدار

273

محمدعلی عظیمی

امین اموال

273

اسماعیل عباسی

کارپرداز

261

مهرزاد باقری

کمک کارپرداز

261

واحد تاسیسات

آقای  محمد مهدی هادی

مسئول تاسیسات

254

محمد امیر صاد قی

تکنسین تاسیسات

254

مهرزاد امیریان

تکنسین تاسیسات

254

سید  احمد هاشمی پور

تکنسین تاسیسات

254


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-15 11:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ