معاون پشتیبانی

21.gif

دکتر سلطانی

دکتر ابوذر سلطانیcv 
مرتبه علمي : استادیار
آخرين مدرك و رشته تحصيلي : حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 
محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي:
دانشگاه علوم پزشکی تهران

محل كار:شيراز- صندوق پستي 111- 71645 دانشكده بهداشت
شماره تماس:
241-7251001
 
Email:abu2sol@yahoo.comEmail

 

 

شرح وظایف معاون پشتیبانی:
 
1-  تهیه و پیشنهاد خط مشی های اداری و مالی دانشگاه در قالب مقررات و ضوابط موجود در هدفهای مورد نظر دانشگاه به شورای دانشگاه
2- نظارت بر اجرای خط مشی های تصویب شده در واحدهای دانشگاه و ارشاد و راهنمایی برنامه ها براساس اهداف سازمانی
3- نظارت برحسن انجام امور اداری ، مالی و خدماتی دانشگاه و رفع مشکلات جاری
4- ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیت های اصلی بمنظور دستیابی هرچه سریعتر به هدفهای مورد نظر
5- شرکت در کمیته ها ، کنفرانسها ، کمیسیون ها ، سمینارهای اداری و مالی مربوطه
6- تدوین و همکاری درتهیه ضوابط و دستورالعمل های مورد نیاز براساس اهداف کلی و منطقه ای

7- جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیازو تجزیه و تحلیل آنها در جهت دستیابی به اهداف تعریف شده
8- برقراری ارباط با مراکز علمی – تحقیقاتی برای استفاده از تجارت آنها برای پیشبرد برنامه ها
9- بررسی پیشنهادات و نقطه نظرات واحدهای ذیربط و اعلام نظریه نهایی درخصوص آنها
10- تشکیل کمیته های فنی و اجرایی مربوطه در زمینه های پژوهشی ، تحقیقاتی و اجرایی
11- برقراری ارتباط با مراکز و سازمانهای ذیربط برای پیشبرد برنامه های جاری و استفاده از نظرات مشورتی آنان
12- برآورد نیازهای انسانی ، آموزشی و منابع مالی و امکاناتی دانشگاه و واحدهای تابعه
13- برنامه ریزی برای تبیین برنامه های مربوط به تشکیلات ، بودجه ، اداری و مالی در سطح دانشگاه
14- انجام سایر امور طبق دستور مقام مافوق
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-7-6 10:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ