اعضای کمیته بازرسی و پاسخگویی به شکایات:

1- جناب آقای دکتر  منصورکشفی ریاست محترم دانشکده
2- جناب آقای دکتر ابوذر سلطانی معاون محترم پشتیبانی دانشکده
3- جناب آقای دکتر محمد فرارویی معاون محترم آموزشی
4- سرکار خانم رحیم خانلی رابط و دبیر کمیته پاسخگویی به شکایات.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 11:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ