دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

نشانی پست الکترونیک

1

مريم رفیعی

کارشناسی ارشد

rafiee777@gmail.com

2

اديبه عبدی

کارشناسی ارشد

abdi.adibe91@gmail.com

3

الهام سلورزي

کارشناسی ارشد

Elham_salvarzi@yahoo.com

4

تكتم بالنده

کارشناسی ارشد

haveltb80@yahoo.com

5

جمیله جاودانی

کارشناسی ارشد

r.javdani@yahoo.com

6

سید میثم مرتضوی

کارشناسی ارشد

kohgool@yahoo.com

7

یوسف حسن شاهی

کارشناسی ارشد

hasanshahi313@yahoo.com

8

زهرا مومنی

کارشناسی ارشد

herfei54@yahoo.com

9

آمنه حسینی

کارشناسی ارشد

yhb3241@gmail.com

10

زهرا خسروی

کارشناسی ارشد

khosravi_23@yahoo.com

11

علی شعبانی

کارشناسی ارشد

alishabani816461@gmail.com

12

الهه سادات موسوی

کارشناسی ارشد

elahe.mousavi67@gmail.com

13

سحر اسکندری

کارشناسی ارشد

Sahareskandari26@yahoo.com

14

کبری عباسی

کارشناسی ارشد

Yasaman.abasi.67@gmail.com

15

متین رستمی

کارشناسی ارشد

Matin.rostami90@yahoo.com

16

شهرزاد ریاعی

کارشناسی ارشد

Riahi_shahrzad@yahoo.com

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته اپیدمیولوژی

آدرس ایمیل

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

ردیف

shahab_fs@yahoo.com

PhD

شهاب رضائیان

1

Ghorbani_epi@yahoo.com

PhD

محمد قربانی

2

m_akbari@med.mui.ac.ir

PhD

مجتبی اکبری

3

epidshirazphd@yahoo.com

PhD

نسرین شریفی

4

marjan.zare@gmail.com

PhD

مرجان زارع

5

maghsoudiomid@gmail.com

PhD

احمد مقصودی

6

soheil.epid@gmail.com

PhD

سهیل حسنی پور ازگمی

7

mousavi68.ma@yahoo.com

PhD

معصومه موسوی

8

dehganil@yahoo.com

PhD

سیده لیلا دهقانی

9

mokhtariam67@yahoo.com

PhD

علی محمد مختاری

10

marzbanh@gmail.com

PhD

مریم مرزبان

11

marziyeheslahi@gmail.com

کارشناسی ارشد

مرضیه اصلاحی

12

Shirin_riahi@yahoo.com

کارشناسی ارشد

شیرین ریاحی

13

Hameddelam8@yahoo.com

کارشناسی ارشد

حامد دلام

14

Daneshi.nima@gmail.com

کارشناسی ارشد

نیما دانشی

15

Mohamad.parad@yahoo.com

کارشناسی ارشد

محمد طاهر پاراد

16

Simaa225@yahoo.com

کارشناسی ارشد

سیما افراشته

17

fakherpur@gmail.com

کارشناسی ارشد

آتوسا فاخرپور

18

amirizahra@yahoo.com

کارشناسی ارشد

زهرا امیری

19

tanazvaladbeigi@gmail.com

کارشناسی ارشد

طناز ولد بیگی

20

Maryam.soltani52@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مریم سلطانی

21

Mehdisharifi_2002@yahoo.com

کارشناسی ارشد

مهدی شرفی

22

Fatemekianpour93@gmail.com

کارشناسی ارشد

فاطمه کیان پور

23

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

آدرس ایمیل

1

هیوا آزمون

PhD

Az.hi28@yahoo.com

2

حامد جلیلیان

PhD

Atlas1366@gmail.com

3

اکبر رستم آبادی

PhD

Rostamia79@ gmail.com

4

فاطمه کارگر شورکی

PhD

Kargar_st@yahoo.com

5

مهناز شاکریان

PhD

Aida.Shakeri2000@yahoo.com

6

عبدالرسول رحمانی

PhD

Rahmani.RS1@gmail.com

7

مرتضی مرتضوی

PhD

Mortezavi_f_g@yahoo.com

8

فاطمه امیری

PhD

Fatemehamiri1366@gmail.com

9

منصور ضیائی

PhD

Ziaei.mansour@gmail.com

10

سید کیارش زینت مطلق

کارشناسی ارشد

Kiyarash1987@yahoo.com

11

هادی کلاهی

کارشناسی ارشد

kolahihadi@yahoo.com

12

مهدی فرجی کوجردی

کارشناسی ارشد

Mehdi.saran@gamail.com

13

بهبود خانی موصلو

کارشناسی ارشد

Bebooch_Dr@yahoo.com

14

حسین مولائی فر

کارشناسی ارشد

Molaeifar20@gmail.com

15

زینب جباری

کارشناسی ارشد

Jabariz621@yahoo.com

16

احمد میرزایی

کارشناسی ارشد

Amirzaei61@yahoo.com

17

مهدیه دلیخون

کارشناسی ارشد

mdelikhon@yahoo.com

18

مرضیه هنربخش

کارشناسی ارشد

Ma.Honarbakhsh@gmail.com

19

هاجر پورمراد

کارشناسی ارشد

hajarpoormorad@yahoo.com

20

علی ابراهیمی

کارشناسی ارشد

Ebrahimi_ali@sums.ac.ir

21

سجاد شکری زاده

کارشناسی ارشد

shokrizadehsajad@yahoo.com

22

مرتضی احمدی

کارشناسی ارشد

VXR-63@yahoo.com

23

نگار علی قنبری

کارشناسی ارشد

n.alighanbari@yahoo.com

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

آدرس ایمیل

1

مهدی مرید زاده

کارشناسی ارشد

Mehdi.moridzadeh@yahoo.com

2

راضیه آشوری

کارشناسی ارشد

Ra.ashoori90@gmail.com

3

سحر میرزایی

کارشناسی ارشد

Sah.mir.1394@gmail.com

4

یوسف کمالی

کارشناسی ارشد

Josef_matula_bm1989@yahoo.com

5

فاطمه جمشیدی

کارشناسی ارشد

Nh_7190@yahoo.com

6

لیلا عباسی

کارشناسی ارشد

Leila-abbasi80@yahoo.com

7

محمد امین میرنسب

کارشناسی ارشد

mirnasab@iran.ir

8

سعید رستمی

کارشناسی ارشد

Rostamisaeid11@gmail.com

9

طاهره روکش

کارشناسی ارشد

Tahereh.rookesh@yahoo.com

10

حلیمه صادقی

کارشناسی ارشد

Hsadeghi70@yahoo.com

11

عاطفه فخرایی فرد

کارشناسی ارشد

Atefeh_fakhraei_fard@yahoo.com

12

علی پرویزی مهر

کارشناسی ارشد

Aliparvizi69@yahoo.com

13

دلشاد ابوالفضلی

کارشناسی ارشد

Abolfazli.delshad@yahoo.com

 

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

آدرس ایمیل

1

مریم چنگیزی

PhD

Mrs.changizi@yahoo.com

2

ویکتوریا مومن آبادی

PhD

Vici.momeni@yahoo.com

3

فاطمه بدیعی

کارشناسی ارشد

Badiei1970@yahoo.com

4

فریبا عباسی

کارشناسی ارشد

Fariba.abbaci@gmail.com

5

صدف صادقی

کارشناسی ارشد

Sadaf.sadeghi021@yahoo.com

6

کرامت نوری

کارشناسی ارشد

nourikeramat@gmail.com

7

رخساره ابوالحسن بیگی

کارشناسی ارشد

rokhsarehbeigi@yahoo.com

8

فاطمه شیردل

کارشناسی ارشد

Fatima.sherdel@gmail.com

9

معصومه فقیه

کارشناسی ارشد

Stud3501107943@sums.ac.ir

10

فاطمه موثقی 

کارشناسی ارشد

Stud2296951880@sums.ac.ir

11

فاطمه جوکار

کارشناسی ارشد

Jokarfateme142@yahoo.com

12

مژده عزیزی

کارشناسی ارشد

Mojde93azizi@gmail.com

13

احتشام قیصری

کارشناسی ارشد

ehteshamgheisare@yahoo.com

 

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته سلامت سالمندی

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

آدرس ایمیل

1

ساناز دست منش

کارشناسی ارشد

sanazdastmanesh@yahoo.com

2

فیروزه عباسی

کارشناسی ارشد

Firuzeh.abbasy@gmail.com

3

طیبه رحمانی فر

کارشناسی ارشد

Tayebe.dastbas@gmail.com

4

مریم دیندارلو

کارشناسی ارشد

Maryam.dindarlo@gmail.com

5

زهرا طاهر خانی

کارشناسی ارشد

Zahra.tah44@gmail.com

6

فرزانه بهادری

کارشناسی ارشد

Bahadori-farzaneh@yahoo.com

 

 

دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت - بهمن ماه93

ايميل

نام خانوادگي

نام

رديف

 

Ghorbani.nikoo48@gmail.com

قربانی

نیکو

1

pooran_hezarvand@yahoo.com

هزاروندزنگنه

پوران

2

Afsaneh.zare@yahoo.com

زارع

زرافشان

3

mostafaviparvaneh@gmail.com

مصطفوی پور

پروانه

4

leilaqavami@yahoo.com

قوامی

لیلا

5

Parvizi4602@gmail.com

احیاکننده

شیدا

6

masoudsheybani@yahoo.com

شیبانی

مسعود

7

masoomehdabestan@yahoo.com

دبستان

معصومه

8

z.kazemi29@yahoo.com

اصلاحی

مصطفی

9

a.poormoghaddam@gmail.com

پورمقدم

اکبر

10

mirzaei.yas@gmail.com

میرزایی

مهتاج

11

shahlafarhodi@yahoo.com

فرهودی

شهلا

12

kazemisadat@yahoo.com

کاظمی

سیدهمعصومه

13

behvars.hums@yahoo.com

حدادی ثمیلی

لیلا

14

farangistorky@yahoo.com

ترکی

فرنگیس

15

behvars.hums@yahoo.com

کریمی

طاهره

16

fakhouri.tbz89@gmail.com

اکبری

لطیف

17

sayahi329@gmail.com

سیاحی

لفته

18

d.raooufi@gmail.com

رئوفی

دیبا

19

minamotevassel@yahoo.com

متوسل

مینا

20

kianizadeht@yahoo.com

کیانی زاده

طوبی

21

famirinhzad@yahoo.com

امیری نژاد

فریده

22

masrourpour@gmail.com

مسرورپور

فاطمه

23

fariba_idani@yahoo.com

ایدنی

فریبا

24

azitamombani@gmail.com

ممبنی

آزیتا

25

panji.a1367@gmail.com

حاتمیان

ناهید

26

masoudriahizaniani@gmail.com

امانی فر

مرجان

27

Irandokh.amirian@gmail.com

امیریان

ایراندخت

28

rz.moradi48@gmail.com

مرادی

عبدالرضا

29

afarzad67@gmail.com

محقق شریفی

عصمت

30

road.mahan@gmail.com

عباسی

طیبه

31

 

دانشجويان كارشناسي ارشد مجازي رشته آموزش جامعه نگر در نظام سلامت  -بهمن ماه94

ايميل

نام خانوادگي

نام

رديف

 

mshya.f.94@gmail.com

فارجي

شوكت

1

darab_refahi@sums.ac.ir

خرمدل

حيدر

2

darab_refahi@sums.ac.ir

پورعابد

جميله

3

darab_refahi@sums.ac.ir

موحدنژاد

ليلا

4

alamdari87@gmail.com

كشاورزي

آرش

5

Alamdari87@gmail.com

خير

رويا

6

heghtesad@sums.ac.ir

محمدجاني

رحمتاله

7

h.esteghlal9859@gmail.com

استقلال

حميده

8

zargham56@gmail.com

وطن خواه

ناهيد

9

tahazizkhani@yahoo.com

عزيزخاني

طاهره

10

magedpoursayedi@gmail.com

پورسيدي جزيره

سيدماجد

11

Parsasara81@yahoo.com

پارسا

سارا

12

Heidarifard_m@ajums.ac.ir

حيدريفر

مريم

13

Skandari8487@gmail.com

اسكندري

لاله

14

Behzadnia.t@Gmail.com

بهزادنيا

طاهره

15

Shadimryam40@gmail.com

دعدع

مريم

16

farzanhossein@yahoo.com

حسيني نژاد

فرزانه

17

SakinehRashnoo@yahoo.com

رشنو

سكينه

18

bahar.bandani@gmail.com

بنداني سوسن

بهار

19

Fakhryjavady@yahoo.com

جوادي

فخري

20

hamed.rayane7626@yahoo.com

شاوريان

شيرين

21

mousaviabadan@gmail.com

موسوي

سيدغالب

22

karimi.fatemeh3000@gmail.com

كريمي

فاطمه

23

f14.yazdy@yahoo.com

يزدي باغبان زاده

فروغ

24

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-6 14:59        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ