ردیف

فرمهای معاونت تحصیلات تکمیلی


قالب

 1

 فرم پرسشنامه جهت داوری

word-.jpg 

 2

  فرم پیشنهاد استاد راهنما

 http://schealth.sums.ac.ir/aykonha/word-.jpg

 3

فرم محصول محور

 http://schealth.sums.ac.ir/aykonha/word-.jpg

4

 فرم تعهد اخلاقی

 word-.jpg

5

پرسشنامه طرح پژوهشی(پایان نامه(

 word-.jpg

6

فرم تسویه حساب طرح های پایان نامه ای

 word-.jpg

7

 فرم خام پروپوزال براساس فرمت نرم افزار پژوهشیار

 http://schealth.sums.ac.ir/aykonha/word-.jpg

 8

 فرم رضایت آگاهانه

 word-.jpg

9

 فرم های دفاع از پایان نامه دانشجویان دکتری تخصصی

 word-.jpg

10

 فرم های دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 word-.jpg

11

فرم رضايت آگاهانه براي تحقيقات كيفي

word-.jpg

12

فرم شماره 1 دفاع از عنوان پایانامه

word-.jpg

13

فرم رضايت آگاهانه براي مطالعات گزارش موردي

word-.jpg

14

فرم تعهد مقاله  دکتری

word-.jpg

15

فرم تعهد مقاله ارشد

word-.jpg

16

فرم درخواست تغییرات در پروپوزال طرح مصوب

word-.jpg

17

کارپوشه دانشجویان دکترا

word-.jpg

18

شرایط شرکت درامتحان جامع سایت بهمراه فرم

word-.jpg


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-20 11:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ