آمار دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده بهداشت بر حسب رشته و مقطع تحصیلیسال 1396-1395  

مقطع
کارشناسی ارشد
دکتری
تعداد کل
بهداشت حرفه ای
16
9
25
بهداشت محیط
16
-
16
ارگونومی
16
-
16
آموزش بهداشت
26
2
28
سلامت سالمندی
6
-
6
اپیدمیولوژی
18
11
29
حشره شناسی پزشکی
15
1
16
آموزش جامعه نگر در نظام سلامت
35
-
35
جمع
146
23
171
 
دانشجویان فارغ التحصیل در سال 94
ردیف
گروه
تعداد دفاع از پایان نامه
توضیحات
1
اپیدمیولوژی
11
ارشد:
10 نفر      نیمسال اول 94-95
 
15 نفر    ترم تابستان 94-95
 
19 نفر     نیمسال دوم 94-95
دکتری:
4 نفر        نیمسال دوم 94-95
 
 
 
2
آموزش بهداشت
5
3
ارگونومی
4
4
بهداشت حرفه ای
10
5
بهداشت محیط
10
6
حشره شناسی پزشکی
4
7
اپیدمیولوژی (دکتری)
4
جمع کل
48 نفر
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 11:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ