مسئول ارتباط با صنعت:
نام ونام خانوادگی
تصویر
سمت
مرتبه علمی
رزومه(c.v)
مقالات ارائه شده
پست الکترونیک
دکتر حسن هاشمیدکتر حسن هاشمیعضو هیات علمی   استادیارقابل مشاهده قابل مشاهده h_hashemi@sums.ac.ir
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-16 13:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ