معاون پژوهشی دانشکده بهداشت

21.gif

دکتر ابوذر سلطانی

دکتر ابوذر سلطانیرزومه 
مرتبه علمي : استادیار 
آخرين مدرك و رشته تحصيلي : دكتري حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین  
محل و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي:
دانشگاه علوم پزشکی 
 تهران
محل كار:شيراز- صندوق پستي 111- 71645 دانشكده بهداشت
شماره تماس:
204-7251001
 
Email:soltani_ab@sums.ac.irEmail
 


شرح وظایف معاون پژوهشی: 
1- تعیین و تصویب خط مشی های پژوهشی و خدماتی دانشگاه باتوجه به نظرات شورای دانشگاه
2- نظارت بر امور خط مشی های تعیین شده در چارچوب مقررات و مصوبات ابلاغ شده از طرف مقامات ذیصلاح
3- ارائه پیشنهادات و طرحهای لازم در زمینه تغییر یا توسعه امور پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه
4- مطالعه و بررسی آئین نامه های پژوهشی دانشگاه و پیشنهاد اصلاحات مورد نیاز براساس شرایط موجود و آینده دانشگاه
5- دریافت پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی بمنظور مطرح نمودن در کمیته های پژوهشی و تحقیقاتی
6- نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای پژوهشی دانشگاه
7- نظارت بر انجام امور برون دانشگاهی در رابطه با طرحهای پژوهشی پژوهشگران مخترعین و مکتشفین دانشگاهی
8- نظارت بر برپایی سمینارها و کنفرانسهای پژوهشی و فراهم ساختن وسائل مشارکت اعضاء هیأت علمی دانشگاه در اینگونه فعالیتها در داخل یا خارج از کشور
9- ادامه و ترویج نتایج فعالیتهای پژوهشی دانشگاه در اجتماع از طریق استفاده از وسائل جمعی و طرق دیگر


پرسنل شاغل در واحدهای زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشکده بهداشت شامل افراد ذیل می باشد:   

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته و مقطع تحصیلی

شماره تماس

مهدی رحیمی

مسئول IT

کارشناسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)

5-725001-0713

(303)

علی زارع

کارشناس مرکز کامپیوتر

کاردان کامپیوتر

5-725001-0713

(375)

فاطمه افتخاریان

مسئول کتابخانه

کارشناسی ارشد کتابداری پزشکی

5-725001-0713

(284)

عبدالرحمن طوری

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناسی کتابداری

5-725001-0713

(252)

مهرناز صدیقی

کتابدار

کارشناسی کتابداری

5-725001-0713

(287)

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-7-18 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ