ذهن ظریفترین و حساسترین دستگاه این عالم است ، ذهن انسان ساختار غریبی دارد. وقتی پژوهش را در یک جهت بکار میگیرد، میتواند او را تا اوج موفقیت چشمگیر برساند ولی همین ذهن وقتی در مجرای دیگری قرار گیرد ، میتواند شکست حتمی بوجود آورد.

 

* حیطه های مورد علاقه پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده بهداشت  به تفکیک گروههای آموزشی عبارتند از:

 اپیدمیولوژی: 

- مسائل جمعیتی ، فرار مغزها، اعتیاد جوانان، مدلسازی آماری و اپیدمیولوژیک

- مطالعات یا رویکرد متدولوژیک ، مطالعات آنالیز رگرسیون پوآسن

-  بررسی شیوع و بروز بیماریها در جامعه

 بهداشت حرفه ای :

- بیماریهای تنفسی مرتبط با کار شامل بیماریهای ناشی از گرد و غبارهای فیبروژن، آلرژن و گازها و بخارات محرک

-   سم شناسی فلزات سمی نظیر سرب، جیوه، کروم

-  تأثیرات متقابل عوامل فیزیکی و شیمیایی

-  مسایل ایمنی و بهداشت شغلی در صنایع کوچک

-  اپیدمیولوژی علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی

-   اثرات فیزیولوژیک و تغییرات شدت روشنایی بر سلامت نیروی کار و پارامترهای بیولوژیکی

-  اثرات غیرشنوایی مواجهه ی شغلی با صدا در محیط کار

-  تعيين بیومارکرهای حساس برای تشخیص زودرس ضایعات کبدی ناشی از کار

-  استرس شغلی و ارتباط آن با بیماریها و عوارض شغلی 

-  ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی- عضلانی مرتبط با کار

- ارزیابی ارگونومیک محیط کار

-  شیوه های آنالیز پوسچر

-  طراحی ارگونومیک ایستگاه کار و ابزار دستی

-  اثرات نوبت کاری بر سلامت نیروی کار

-  ظرفیت انجام کار فیزیکی (PWC) و متغیرهای وابسته

-  ریسک فاکتورهای ارگونومیک در صنایع کوچک

  بهداشت عمومی: 

- بهداشت روانی و اعتیاد

- بهداشت مدارس و آموزش دانش آموزان در زمینه مهارت های بهداشتی،ایدز،هپاتیت،و بهداشت دهان و دندان

-  آموزش و اقدام جهت حذف سزارین های غیر ضروری

- تصادفات رانندگی و کاهش تلفات و خسارتهای ناشی از آن

 بهداشت محیط:

 - شناسائی و حذف آلاینده های موجود در آب و تجزیه بیولوژیکی ترکیبات خطرناک در محیط خاک و آب

- جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های صنعتی ، شهری ، بیمارستانی ، آلودگی آب و روش های کنترل

  حشره شناسی پزشکی:

- بیولوژی و اکولوژی ناقلین بیماریهای شایع در ایران ، اپیدمیولوژی بیماریهای ناقل زاد،کاربرد بیوتکنولوژی در سیستماتیک ناقلین و مقاومت به سموم

                                    - Moleculr and Eco-Epidemiologic Servirance of Disease vectors and Reservoirehosts

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ