*موفقیت های علمی پژوهشی اساتیددانشکده بهداشت:

ثبت اختراع : سیستم آنالیز پوسچر "وضعیت بدن" به کمک کامپیوترتوسط جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه. شماره ثبت: 31077، تاریخ ثبت: 14/11/1383.

 

*عناوین کشوری:

- برگزیده دانشجویی در مقطع دکترای تخصصی در گروه علوم بهداشتی در دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه1383.

-کسب رتبه سوم جشنواره رازی در گروه علوم بهداشتی و تغذیه توسط آقای دکتر محمدحسن افتخاری در سال 85

 

- برگزیده جشنواره نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی در گروه علوم پزشکی – دامپزشکی مقطع دکترای تخصصی، جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه سال 1384.

 

* انتشار کتاب:

- شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی. دکتر علیرضاچوبینه. انتشارات فن آوران، همدان:1383.
- روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار. علیرضاچوبینه، همدان:1384.
- روش های تشخیص انگل لیشمانیا. دکتر غلام رضا حاتم، دکتر صدرالدین اردهالی، دکتر محمود سجادی، دکتر محمد حسین معتضدیان، دکتر محمد رضا فکورزیبا. انتشارات لوزا، دانشگاه علوم پزشکی شیراز:1384.
- روشس ها و مدل ها در جمعیت شناس/ کالین نیول: ترجمه دکتر عبدالرضا رجایی فرد. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شرکت تعاونی ناشران فارس:1382.
- نگاهی تازه به غذا و تغذیه . دکتر موسی صالحی. مرکز نشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز: 1385.
- درمان چاقی و دیابت به کمک رژیم غذایی. دکتر موسی صالحی، دکتر غلامرضا پیشداد، دکتر داوودی. چاپ نشرمرز دانش تهران:1386.
- چکیده علوم تغذیه – غذا و سلامتی . دکتر موسی صالحی. انتشارات مرز دانش تهران، : 1387.
- تغذیه بالینی و رژیم های درمانی . دکتر موسی صالحی، رحمدل، توکلی. انتشارات امید شیراز: 1388
- سلامت انسان، نجات زمین، مقدمه ای بر گیاه خواری. دکتر موسی صالحی،........... زیر چاپ 
- تغییرات رفتاری ناقلین مالاریا . مهندس حمزه علیپور. انتشارات آصف:1387.
- رویکردی بر درمان تغذیه ای و دارویی(زیرنظر). افسانه احمدی. تهران، مرزدانش:1387.
- چکیده تغذیه درمانی کراوس « اختلالات گوارشی فوقانی، تحتانی، دیابت، کبد و کلیه». افسانه احمدی. تهران، مرزدانش:1388.
- كليات طبقه بندي حشرات. دکتر کوروش عزیزی. انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس:1387.
- حشرات و عنکبوتیان مهم پزشکی و دامپزشکی. دکتر کوروش عزیزی.  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تهران.در دست چاپ.

کلیات بهداشت حرفه ای. نویسنده: علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده و شیرازه ارقامی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ویرایش دوم، چاپ اول: 1383.

-شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: 1383.

 -روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: 1384.

-روشهای تشخیصی انگل لیشمانیا.نویسندگان:دکتر غلامرضاحاتم، دکترصدرالدین اردهالی،دکترمحمود سجادی، دکترمحمدحسین معتضدیان، دکتر محمدرضا فکورزیبا. انتشارات لوزا،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،چاپ اول:1384.

روشها و مدلها در جمعیت شناسی / کالین نیول: ترجمه عبدالرضا رجایی فرد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شرکت تعاونی ناشران فارس ، 1382.

 

* کسب عنوان:

 

 

 

- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد نمونه دانشکده بهداشت و تغذیه در سالهای 78
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه در سال 1384
- انتخاب آقای دکتر غبدالرضارجایی فرد به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1385
- انتخاب آقای دکتر محمد رضا فکورزیبا به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده بهداشت در سال 1385
- انتخاب خانم هاله قائم به عنوان پژوهشگر برتر(مرتبه مربی) در سال 1385
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد محبوب و نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چهارمین و پنجمین همایش دانشجویی کیمیای شرق (جامعه اسلامی دانشجویان) در سال1386
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد نمونه دانشکده بهداشت و تغذیه در1386
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 86
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 86 در زمینه ثبت اختراعات
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد برگزیده معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 86 بخاطر چاپ بیش از 3 مقالهISI  در یک سال (طی سال2006)
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد نمونه برگزیده توسط وزارت بهداشت در سال 86 بخاطر کارنامه درخشان آموزشی و پژوهشی
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان عضو بنیاد ملی نخبگان و مشمول آئین نامه استعداد برتر و نخبگی
 - انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 87 در زمینه ثبت اختراعات
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه در سال 1387
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر برگزیده در جشنواره شکوفایی و نوع آوری استان فارس در سال 1387
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت در سال 1387
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد محبوب و نمونه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در چهارمین و پنجمین همایش دانشجویی کیمیای شرق (جامعه اسلامی دانشجویان) در سال1387
- انتخاب آقای دکتر نقاب به عنوان استاد نمونه دانشکده بهداشت و تغذیه در1389
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر فعال دانشگاه در زمینه ارتباط با صنعت در سال 1390
- انتخاب آقای دکتر چوبینه به عنوان پژوهشگر فعال دانشکده بهداشت و تغذیه در سال 13909- کسب رتبه برتر آموزشی توسط آقای دکتر نقاب در بین مدرسین دانشکده بهداشت و تغذیه طی دو سال متوالی(89 و 90)

 

- کلیات بهداشت حرفه ای. دکتر علیرضاچوبینه، فرید امیرزاده و شیرازه ارقامی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز:1383. 

-انتخاب خانم دکتر دهقانی بعنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 93

-انتخاب دکتر زمانیان بعنوان پژوهشگر برگزیده دانشگاه در سال 93

- انتخاب جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه بعنوان پژوهشگر فعال دانشگاه در سال 93

-انتخاب دکتر جهانگیری بعنوان پژوهشگر فعال در ارتباط با صنعت دانشگاه در سال 93
 
-انتخاب آقای محمد رضا شیردره بعنوان داور برتر دانشگاه در سال 93

-انتخاب مهندس هادی دانشمندی بعنوان پژوهشگر آزاد برگزیده دانشگاه در سال 93

-انتخاب سرکار خانم مهندس شمس الدینی بعنوان پژوهشگر  دانشجویی برگزیده دانشگاه در سال 93
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-23 9:20        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ