*موفقیت های علمی پژوهشی اساتیددانشکده بهداشت 

ثبت اختراع : سیستم آنالیز پوسچر "وضعیت بدن" به کمک کامپیوترتوسط جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه. شماره ثبت: 31077، تاریخ ثبت: 14/11/1383.

 

*عناوین کشوری:

- برگزیده دانشجویی در مقطع دکترای تخصصی در گروه علوم بهداشتی در دهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی، جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه1383.

-کسب رتبه سوم جشنواره رازی در گروه علوم بهداشتی و تغذیه توسط آقای دکتر محمدحسن افتخاری در سال 85

- برگزیده جشنواره نهمین دوره انتخاب پایان نامه سال دانشجویی در گروه علوم پزشکی – دامپزشکی مقطع دکترای تخصصی، جناب آقای دکتر علیرضا چوبینه سال 1384.

 

* انتشار کتاب:

-کلیات بهداشت حرفه ای. نویسنده: علیرضا چوبینه، فرید امیرزاده و شیرازه ارقامی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ویرایش دوم، چاپ اول: 1383. 

-شیوه های ارزیابی پوسچر در ارگونومی شغلی. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: 1383.

 -روش ها و وسایل نمونه برداری از آلاینده های هوای محیط کار. نویسنده: علیرضا چوبینه. انتشارات فن آوران، همدان، چاپ اول: 1384.

-روشهای تشخیصی انگل لیشمانیا.نویسندگان:دکتر غلامرضاحاتم، دکترصدرالدین اردهالی،دکترمحمود سجادی، دکترمحمدحسین معتضدیان، دکتر محمدرضا فکورزیبا. انتشارات لوزا،دانشگاه علوم پزشکی شیراز،چاپ اول:1384.

روشها و مدلها در جمعیت شناسی / کالین نیول: ترجمه عبدالرضا رجایی فرد ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شرکت تعاونی ناشران فارس ، 1382.

 

* کسب عنوان:

- انتخاب آقای دکتر سید محمدتقی آیت اللهی به عنوان پژوهشگر برتر(رتبه اول) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  85

- انتخاب آقای دکتر عبدالرضا رجائی فرد به عنوان پژوهشگر برتر(رتبه سوم ) دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال  85

- انتخاب آقای دکتر محمدرضا فکورزیبا به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده  بهداشت در سال 85

- انتخاب خانم هاله قائم به عنوان پژوهشگر برتر (مرتبه مربی) در سال 85

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 10:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ