معاونین پژوهشی گروههای آموزشی

نام و نام خانوادگی

سمت

مرتبه علمی

شماره تماس

پست الکترونیک

دکتر حمزه علیپور

عضو هیات علمی

استادیار

413

alipoorh@sums.ac.ir

مهندس محمدرضا شیردره

عضو هیات علمی

مربی

393

shirdarreh@sums.ac.ir

دکتر مجتبی کمالی نیا

عضو هیات علمی

استادیار

293

mokamalinia@gmail.com

دکتر طیبه رخشانی

عضو هیات علمی

استادیار

309

Trakhshani@@sums.ac.ir

دکتر علیرضا میراحمدیزاده

عضو هیات علمی

استادیار

235

armirahmadizadeh@yahoo.com

دکتر حمیدرضا مکرمی

عضو هیات علمی

استادیار

294

hamidrezamokarami@sums.ac.ir

دکتر لیلا قهرمانی

عضو هیات علمی

استادیار

232

gahramanil@sums.ac.ir

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-11 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ