* شرح وظایف معاونت پژوهشی :

1- تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی

2- بررسی و تدوین آیین نامه های پژوهشی دانشکده بر اساس آیین نامه های مرکزی دانشگاه

3-شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه

4- آگاهی از آیین نامه های جدید به منظور تسهیل در امور پژوهش

5- برگزاری جلسات شورای پژوهشی و شورای تحصیلات تکمیلی در دانشکده

6-  توسعه پژوهش های بین بخشی و بین دانشکده ای

7-  ارسال مدارک و درخواست شرکت در کنگره های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی خارج از کشور به معاونت پژوهشی دانشگاه

8- تلاش به منظور توسعه خدمات مشاوره ای

9- هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های روش تحقیق ، روش مقاله نویسی و ...

10-  فراهم سازی تسهیلات مشاوره به اساتید و دانشجویان در زمینه های پژوهشی

11 - نیازسنجی اساتید و دانشجویان در زمینه بانک های اطلاعاتی ،کتب و نشریات

12 - تهیه لیست ژورنالها ، کتب و نشریات مورد نیاز گروه های آموزشی و ارسال به معاونت پژوهشی دانشگاه

13-  ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی

14-  بررسی مدارک و انتخاب پژوهشگران برتر در سطح دانشکده

15-  تهیه گزارش عملکرد پژوهشی سالیانه اعضاء هیئت علمی دانشکده

16- انتخاب داور برای طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده ارائه فیدبک داوری و نهایتاً اصلاح طرحهای تحقیقاتی

17-  تصویب طرح های تحقیقاتی اعضاء هیأت علمی دانشکده

18-  نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده و ارسال طرح های دانشجوئی به کمیته تحقیقات دانشگاه

19- شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه های دانشجوئی به عنوان یکی از دستاوردهای اتمام آموزش عالی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

20 - ارزشیابی فعالیت کارشناسان حوزه معاونت پژوهشی

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-12-5 10:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ