پرسشهای متداول

 


       1- حداکثرسنوات مجاز تحصیلی برای هر مقطع را مشخص کنید؟

طبق بخشنامه آموزشی حداکثر سنوات تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته 5 ترم، کارشناسی پیوسته 12 ترم، کارشناسی ارشد 6 ترم(ارشد مجازی 10 ترم) و برای مقطع دکترا 10 ترم می باشد .
در ضمن میزان سنوات دانشجویان مشمول خدمت سربازی، با توجه به مقررات نظام وظیفه تصمیم گیری می شود.

2- دروسی که دانشجو باید طی دوره تحصیلی خود اخذ نماید چه دروسی می باشد؟

دروس مربوط به هر رشته در چارت دروس در وب سایت آموزشی دانشگاه و گروه آموزشی مربوطه موجود می باشد.

3- حداقل واحد انتخابی در هر ترم(مقطع کارشناسی) چگونه است؟

· دانشجو موظف به اخذ حداقل 12 واحد می باشد.

· دانشجویانی که میانگین ترمی آنها کمتر از 12 می باشد(مشروط )، مجاز به انتخاب حداکثر 14 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.

· دانشجویانی که میانگین ترمی آنها بین 12 تا 16.99باشد مجاز به انتخاب حداکثر 20 واحد درسی در نیمسال بعدمی باشند.

· دانشجویانی که میانگین ترمی آنها 17 و بالاتر باشد مجاز به انتخاب حداکثر 24 واحد درسی در نیمسال بعد می باشند.


تبصره: دانشجویانی که یک ترم به پایان تحصیلشان مهلت باقی است، به شرطی که دروس تئوری برایشان نمانده باشد، می توانند کمتر یا بیشتر از مقادیر یاد شده واحد درسی اخذ نمایند. همچنین در صورت ضرورت اخذ حد اکثر 5 واحد درسی با رعایت مقررات آموزشی و حضور در کلاس های درسی، همراه با کاراموزی در عرصه بلا مانع می باشد.

4- حداقل نمره قبولی درهر درس چند است؟
حداقل نمره قبولی درهر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد.

5- حکم غیبت در امتحان چیست؟
غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است . و در صورت موجه بودن (به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه) آن درس حذف می گردد.

6- دانشجو در طول تحصیل چند بار می تواند از قانون انتقال یا تغییر رشته استفاده نماید؟
هر دانشجو فقط یک بار مجاز به انتقال یا تغییر رشته می باشد.

7- دانشجو در چه زمانی مجاز به تغییر رشته توام با انتقال می باشد؟
بعد از گذراندن یک نیمسال تحصیلی و احراز نمره قبولی رشته مورد نظر دانشگاه انتخابی باید 6 هفته قبل از شروع ترم تقاضای خود را به دانشکده ارائه نماید.

8- برای اخذ معافیت تحصیلی چه اقدامی باید صورت گیرد؟
دانشجو بعد از پذیرفته شدن و ثبت نام در دانشگاه باید به اداره آموزش دانشگاه مراجعه نماید و تقاضای صدور برگه معافیت تحصیلی نماید و بعد از دریافت نامه، بهمراه آخرین مدرک تحصیلی خود به یکی از مراکز خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) مراجعه نماید و بعد از دریافت جواب از پلیس+10، آن را به اداره آموزش دانشگاه ارائه نماید. در غیراینصورت وعدم ارائه برگه مذکور، از ادامه تحصیل دانشجو جلوگیری خواهد شد.

9- اگردانشجو نتواند در مدت مجاز معافیت تحصیلی ، تحصیل خود را به اتمام برساند چکار باید بکند؟
وضعیت تحصیلی دانشجو درکمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح می‌گردد و با موافقت کمیسون مذکور، هر بار یک ترم (حداکثر سه ترم) با افزایش مدت تحصیل دانشجو موافقت می‌گردد.

10- سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت جهت دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته و پیوسته چیست؟
آدرس سامانه پذیرش دانشجویان وزارت بهداشت جهت میهمان شدن در دانشگاه دیگر http://guest.behdasht.gov.ir

آدرس سامانه پذیرش دانشجویان وزارت بهداشت جهت انتقال به دانشگاه دیگر http://transmission.behdasht.gov.ir

11- آیا میهمانی و انتقال شامل شهریه می باشد؟

هم اکنون فقط دانشجویان خانمی که متاهل باشند شامل شهریه نمی شوند.

12- برای خروج از کشور چه اقدامی باید صورت گیرد؟
ابتدا دانشجو باید به آموزش دانشکده مراجعه نماید و تقاضای خود را ارائه دهد؛ سپس از سوی دانشکده به اداره امور آموزشی دانشگاه معرفی می گردد. در ضمن خروج از کشور فقط در تابستان، فرجه بین دو ترم و ایام عید امکان پذیر است.

13- مراحل بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی چگونه میباشد؟
دانشجو باید درخواست خود را به دانشکده ارائه نماید. با توجه به وضعیت تحصیلی در کمیسیون بررسی موارد خاص یا کمیته منطقه ای مطرح و تصمیم گیری می‌شود.

14- حذف نیمسال و غیبت دانشجو در چه صورتی امکان پذیر می‌باشد؟
صرفا زمانی که دانشجو بیمار باشد و گواهی بیماری وی توسط مرکز طبی دانشگاه تایید گردد.

15- آیا می توان از مرخصی تحصیلی استفاده نمود؟

دانشجو می تواند پیش از شروع هر ترم تحصیلی و رعایت حداکثر سنوات تحصیلی مجاز، با مراجعه به اداره آموزش دانشکده درخواست مرخصی تحصیلی نماید. ضمناً این مدت جزء مدت سنوات تحصیلی محسوب خواهد شد.

تبصره: مرخصی زایمان به سنوات تحصیلی مجاز افزوده شده و در آن احتساب نمی گردد.

16- آیا حضور در کلاس الزامی است؟
آری، مگر در موارد خاص مانند بروز بیماریهای همه گیر یا بلایای طبیعی و غیرمترقبه

17- دانشجوی مشروط کیست؟
دانشجویی که معدل نیمسال تحصیلی او زیر 12 باشد، دانشجوی مشروط محسوب گردیده و ترم بعد مجاز به اخذ حداکثر 14 واحد درسی می باشد.

18- دانشجوی اخراجی (محروم از تحصیل) کیست؟
دانشجوی مقطع کارشناسی ناپیوسته که در دوره تحصیل خود 2 بار و دانشجوی مقطع کارشناسی پیوسته که در دوره تحصیل خود 3 بار بصورت متوالی یا متناوب مشروطی(معدل زیر 12) کسب نماید؛ به عنوان دانشجوی اخراجی محسوب می شود.

همچنین چنانچه دانشجو در بازه زمانی مشخص نسبت به انتخاب واحد و شرکت در کلاسها قدام ننماید از تحصیل محروم خواهد شد.

19- شرایط معرفی به استاد چیست؟
دانشجوی ترم آخر در صورت عدم ارائه دروس نظری و یا نظری-عملی (در صورت موافقت گروه آموزشی) ، مجاز به اخذ حداکثر دو درس به صورت معرفی به استاد می باشد. همچنین اگر دانشجو نتواند از دروس نظری نمره قبولی را کسب نماید با دارا بودن شرط معدل و ثبت کلیه نمرات نیمسال، با مراجعه به اداره آموزش دانشکده درخواست اخذ درس به صورت معرفی به استاد نماید.
* نکته : تاریخ آزمون معرفی به استاد دروس عمومی از سوی آن گروهها اعلام و به صورت هماهنگ برگزار می گردد.

20- آیا ترم تابستان جزء سنوات محسوب می شود؟
خیر، بنابراین دانشجویان می توانند برای جلوگیری از اتمام سنوات تحصیلی، در صورت ارائه درس توسط دانشکده یا گروههای عمومی در ترم تابستان نسبت به اخذ واحد اقدام کنند.

21- دانشجو اگر در کلیه امتحانات یک ترم غیبت نماید چه کاری باید انجام دهد؟
دانشجو موظف است جهت حذف ترم با ذکر دلیل غیبت و ارائه مدارک لازم به واحد آموزش مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در زمان مقرر، برای کلیه واحدها نمره صفر منظور می گردد.

22- آیا چارت رشته تحصیلی ارائه شده تا پایان دوره تحصیلی ثابت خواهد بود؟
خیر، بر اساس بخشنامه ها و مقررات وزارت بهداشت امکان تغییر وجود خواهد داشت.

23- آیا تحصیل همزمان در دو دانشگاه مجاز می باشد؟
خیر، مگر یکی از دانشگاهها غیرانتفاعی بوده و کلاسهای درسی تداخل نداشته باشند که منجر به غیبت دانشجو گردد.

24- آیا عدم اطلاع دانشجو از آیین نامه های آموزشی، حقی را برای وی ایجاد می نماید؟
خیر، دانشجو مظف است در صورت وجود هر گونه مشکل آموزشی آن را را با استاد مشاور، مدیر گروه، کارشناس گروه یا اداره آموزش دانشکده در میان بگذارد.

25- معادلسازی دروس به چه صورت می باشد؟

در صورتی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه دروسی را در دانشگاههای دیگر و یا مؤسسه آموزش عالی دیگری که مورد تأیید وزارت بهداشت باشد گذرانده باشد، می تواند آنهایی را که از نظر سر فصل، محتوا و تعداد واحد درسی تشابه داشته باشند را معادلسازی نماید . لازم به ذکر است نمره درس مورد نظر برای مقطع کاردانی و کارشناسی نباید از 12کمتر و برای مقطع کارشناسی ارشد نباید از 14 کمتر باشد .

26- شرایط انتقالی و یا میهمانی به دانشگاههای دیگر چیست؟

برای هرگونه تغییر در محل تحصیل، دانشجو می بایستی یک ترم را در دانشگاه مبدا سپری کند.

منعی برای ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا یا مقصد نداشته باشد.

- موارد زیر به عنوان شرایط خاص محسوب می گردد:

* دانشجو به دلیل فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده با تشخیص مراجع قانونب به عنوان کفیل تشخیص داده شود.

* دانشجوی دختری که بعد از قبولی در دانشگاه ازدواج کرده باشد.

27- چگونه از تقویم آموزشی(زمان انتخاب واحد، شروع کلاسها، حذف و اضافه و شروع امتحانات) هر نیمسال تحصیلی آگاه شویم؟

تقویم آموزشی هر سال تحصیلی در سایت اداره کل امور آموزشی دانشگاه قابل مشاهده است.

28- شرایط بازگشت به تحصیل چیست؟

دانشجو با مراجعه به اداره آموزش دانشکده می بایستی درخواست خود را ارائه نماید تا در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مطرح گردد.

29- در چه صورتی تحصیل در دانشگاه دولتی شامل پرداخت شهریه می گردد؟

در صورتی که دانشجو در درسی مردود گردد یا سنوات مجاز تحصیلش به پایان رسیده باشد.

30- چه زمانی می توانم فارغ التحصیل شوم؟

دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی مشخص شده در چارت رشته و انجام تسویه حسابهای داخلی و خارجی می تواند نسبت به فارغ التحصیلی اقدام نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/07
تعداد بازدید:
1948
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal