1398/07/30
شرایط بازنشستگی 98

(( باز نشستگی مشاغل سخت و زیان آور ))

                                             ((شرایط متقاضیان))

-         فقط مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

-         مرد: 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن

-         زن: 25 سال سابقه خدمت بدون شرایط سنی

-         زن : 20 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی و  داشتن 40% ازکارافتادگی با تایید شورای پزشکی دانشگاه

                ((جهت مشمول بودن مشاغل سخت وزیان آور 2 شرط زیر همزمان الزامی است ))

1-شاغل بودن 20 سال کامل از کل خدمت در پست   مشاغل سخت و زیان آور  

2-آخرین پست سازمانی در پستهای مشاغل سخت و زیان آور باشد

             

              ((توضیحات به متقاضی قبل از ارائه در خواست))

-         حقوق بازنشستگی بر اساس سابقه خدمت اصلی + سنوات ارفاقی

-         پاداش پایان خدمت بر اساس سابقه خدمت اصلی ( تعهد محضری حداقل 18 ماهه اخذ می گردد )

-         بابت سنوات ارفاقی بدهی سهم مستخدم 9% آخرین حقوق * ماههای ارفاقی به عهده مستخدم میباشد

-         حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق شاغلی کاهش دارد

                                      ((مدارک لازم ))

-         موافقت واحد محل خدمت بدون در خواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

-         موافقت معاونت  مربوطه بدون در خواست جایگزین همزمان و غیر همزمان و بدون قید و شرط

-         تعهد محضری ( پیوست می باشد) فقط گواهی امضا در دفتر خانه شود و نیازی به صدور سند نیست

-         تکمیل فرم در خواست بازنشستگی (پیوست می باشد )

-         صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور

-         ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است

-         تاریخ اجرای حکم بازنشستگی 29/12/98  

-         پروند ه ها به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود

 

(( بازنشستگی مشاغل  غیر سخت و زیان آور- عادی ))

((شرایط متقاضیان))

       - مشمولین صندوق بازنشستگی کشوری

-        زن : 25 سال سابقه خدمت بدون شرط سنی با داشتن تاییدیه شورای پزشکی دانشگاه مبنی بر از کار افتادگی کلی 66%

-        مرد : 25 سال سابقه خدمت با 60 سال سن با داشتن تاییدیه شورای پزشکی دانشگاه مبنی بر از کارافتادگی کلی 66%

                          ((توضیحات به متقاضی قبل از ارائه در خواست ))

-        پاداش پایان خدمت : بر اساس سابقه خدمت اصلی

-        حقوق : بر اساس سنوات اصلی

-        سنوات ارفاقی ندارد

-        تعهد محضری حداقل 18 ماهه جهت پاداش پایان خدمت اخذ می شود  

-        حقوق بازنشستگی به نسبت حقوق زمان شاغلی کاهش دارد

                                               ((مدارک لازم ))

اصل فرم شماره 6 تاییدیه شورای پزشکی دانشگاه مبنی بر داشتن  از کار افتادگی کلی 66%

-        موافقت واحد محل خدمت بدون در خواست جانشین و بدون قیدو شرط

-        موافقت معاونت مربوطه بدون در خواست جانشین و بدون قیدو شرط

-        تعهد محضری ( پیوست می باشد) فقط گواهی امضا در محضر شود و نیازی به صدور سند نیست

-        تکمیل فرم در خواست بازنشستگی (پیوست می باشد )

-        پرونده خلاصه شده طبق چک لیست  

-        صدور حکم بازنشستگی با نوع حکم بازنشستگی عادی

-         ارائه پرونده خلاصه شده طبق چک لیست به همراه حکم بازنشستگی جهت امضاء حکم الزامی است

-        تاریخ اجرای حکم بازنشستگی 29/12/98

-        پروند ه ها به طور کامل تا پایان آذر ماه تحویل اداره بازنشستگی شود

 

(( تقاضای بازنشستگی ))

 

اینجانب                                      با عنوان                            شاغل در                                       با آگاهی کامل از قوانین مربوطه متقاضی بازنشستگی به استناد قانون بازنشستگی :

 

    مشاغل سخت و زیان آور مصوب 1/9/67 و اصلاحات بعدی با سنوات ارفاقی و پرداخت کسورات سنوات ارفاقی سهم مستخدم می باشم .

   قانون بازنشستگی جانبازان و فرزاندان شهدا با سنوات ارفاقی

  بند ب ماده 103 مدیریت خدمات کشوری (مشاغل عادی بدون سنوات ارفاقی )

می باشم .

امضاء و اثر انگشت

 

این درخواست به ثبت دبیر خانه واحد محل خدمت برسد و به همراه پرونده ارسال شود

 

 

(( مشاغل سخت و زیان آور ))

                          

پرستار بهیار- کمک بهیار- کارشناس ،کارشناس مسئول ،کاردان و رئیس آزمایشگاه تشخیص طبی مستقر در واحدهای عملیاتی ماما مستقردرواحدهای عملیاتی - کاردان و کارشناس هوشبری مستقر در واحدهای عملیاتی - کاردان و کارشناس اتاق عمل مستقر در واحدهای عملیاتی مسئول فوریتهای پزشکی

 

 

بسمه تعالی

 تعهد محضری

متقاضیان بازنشستگی

اینجانب:

فرزند:

ش ش:

صادره از:

کدملی:

متولد:

عنوان پست:

شماره پرسنلی:

کارمند واحد:

 

 

متقاضی استفاده از قانون بازنشستگی  باستناد(شاغلین مشاغل سخت و زیان آورمصوب 1/9/67 با سنوات ارفاقی، قانون جانبازان و فرزندان شهدا با سنوات ارفاقی ، بازنشستگی به استناد بند ب ماده 103 مدیریت خدمات کشوری  بدون سنوات ارفاقی) و بازنشسته شدن برابر مقررات ذیربط می باشم و با علم و اطلاع از اینکه پرداخت مطالبات بازنشستگی اعم از (پاداش پایان خدمت و بازخرید ذخیره مرخصی  استحقاقی) اینجانب مشروط به تامین اعتبار می باشد و از طرفی در حال حاضر اعتبار لازم برای این امر در دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود ندارد  بدینوسیله متعهد می شوم که از مطالبه مطالبات مذکور تا تامین اعتبار لازم و برای حداقل مدت 18 ماه از تاریخ اجرای حکم بازنشستگی توسط دانشگاه خودداری نمایم و متعهد می گردم از پیگیری مطالبات پیشگفت و خسارت تاخیر تادیه در مراجع اداری یا طرح دعوی در هر مرجع قضایی یا شعبه قضایی در مدت فوق الذکر امتناع و حق هرگونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نمایم .ضمنا چنانچه در زمان پرداخت طبق تصمیم مراجع قانونی مطالبات پیشگفت از نقدی به سهام وغیره تبدیل گردید اعتراضی نداشته باشم .

نام ونام خانوادگی                                                                      محل گواهی امضا توسط دفتر اسناد رسمی امضاء

تعداد بازدید:
450
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
 
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal