معاونت آموزشی

تاریخچه

مقاطع تحصیلی از سال 1385 تا 1398
 

الف) دکترای تخصصی (Ph.D)  

1-      اپیدمیولوژی

2-      آموزش بهداشت

3-      بهداشت حرفه ای

4-      بهداشت محیط 

5-      ارگونومی 

6-   حشره شناسی

 

ب)کارشناسی ارشد (MSc) 

1-      بهداشت حرفه ای

2-       حشره شناسی پزشکی

3-      ارگونومی

4-      بهداشت محیط

5-      آموزش بهداشت

6-      سلامت سالمندی

7-      آموزش جامعه نگر در نظام سلامت

8- MPH   

ج) کارشناسی پیوسته (BSc)
           1- بهداشت حرفه ای
           2-  بهداشت عمومی
           3-  بهداشت محیط

اساتید دانشکده بهداشت

مرتبه علمی

تعداد اساتید

مربی

2 نفر

استادیار

18 نفر

دانشیار

9 نفر

استاد

6 نفر

تعداد کل

35 نفر

          

   تعداد دانشجویان در حال تحصیل دانشکده بهداشت

 

 

 

رشته

 

 

 

مقطع

جمع

پایه

تکمیلی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دستیاری

کارشناسی پیوسته

کارشناسی  ناپیوسته

مهندسی بهداشت محیط

94

30

22

3

 

149

مهندسی بهداشت حرفه ای

118

22

20

8

 

168

بهداشت عمومی (ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت)

116

1

56

 

 

173

بهداشت عمومی (MPH)

11

 

 

 

 

11

ارگونومی

 

 

16

2

 

18

اپیدمیولوژی

 

 

27

15

 

42

آموزش بهداشت

 

 

29

5

 

34

سلامت سالمندی

 

 

13

 

 

13

حشره شناسی

16

 

19

 

 

35

تعداد پسر

45

25

64

18

 

152

تعداد دختر

310

28

138

15

 

491

تعداد کل

355

53

202

33

 

643

 
 

 


تاریخ به روز رسانی:
1399/06/19
تعداد بازدید:
5691
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal