بیولوژی وکنترل ناقلین بیماریها
به نام خدا
مقدمه
به منظور تحقق بند 12 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بهداشت جامعه و با توجه به اینکه انتقال تعداد قابل توجهی از بیماریهای شناخته شده بومی ایران بوسیله حشرات و بندپایان صورت می گیرد و متاسفانه با همه اقداماتی که در نیم قرن اخیر برای از بین بردن و یا کاهش ذخائر انگلی صورت گرفته است نتوانسته است ریشه کنی هیچ یک از بیماریها به جز بیماری پیوک بیانجامد. لذا نیاز به تربیت افرادی است که بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند. دوره کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی و مبارزه با ناقلین به منظور تامین این نیروی انسانی برنامه ریزی شده است.
تاریخچه:
از سال 1371 گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین یکی از گروههای رسمی دانشکده بهداشت در چارت سازمانی دانشکده ای قرار گرفت و از همان زمان فعالیت های خود را در زمینه آموزشی و پژوهشی برای تمام مقاطع تحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کرد.
اهداف:
هدف آموزشی:
هدف از دوره کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین تربیت افرادی است که بیماریهای منتقله و ناراحتی های ناشی از حشرات و دیگر بندپایان را شناسائی کرده و راه حلهای مناسب برای رفع این مشکلات ارائه و در حسن اجرای آن نظارت نمایند.
هدف پژوهشی:
انجام تحقیقات در زمینه بیماریهای ناقل- زاد در جامعه از قبیل مالاریا- لیشمانیوز (سالک جلدی و احشایی) تب های خونریزی دهنده و آنسفالیت ها و .... و همچنین طرحهای مداخله ای برای ایجاد سلامت جامعه است.
فعالیت ها:
فعالیت های آموزشی:
- تدریس دروس مرتبط با حشره شناسی پزشکی در مقاطع مختلف دانشکده های بهداشت، داروسازی، پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی از برنامه های آموزشی گروه می باشد. همچنین برگزاری دوره کارآموزی جهت دانشجویان حشره شناسی پزشکی کارشناسی ارشد و بهداشت عمومی مقطع کارشناسی و کاردانی در فیلد.
- تدریس برخی از دروس دوره MPH در دانشکده بهداشت.
- همکاری با معاونت بهداشتی در زمینه کنترل بیماریها.
فعالیتهای پژوهشی:
- انجام تحقیقات و آزمایشهای مربوط به پروژه ها و پایان نامه های مرتبط با حشره شناسی پزشکی
- انجام تحقیقات و آزمایشهای مربوط به طرحهای تحقیقاتی در دست اقدام
- فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی گروه
اعضاء هیئت علمی گروه حشره شناسی پزشکی
نام و نام خانوادگی تخصص مرتبه علمی
دکتر محمد جعفر مومن بالله حشره شناسی پزشکی دانشیار-مدیرگروه
دکتر ابوذر سلطانی حشره شناسی پزشکی دانشیار
دکتر حمزه علیپور حشره شناسی پزشکی استادیار

کارشناسان گروه:
مهندس الهام پاک زاد کارشناس گروه حشره شناسی پزشکی
مهندس سرنا دباغ منش کارشناس ارشدحشره شناسی پزشکی
مهندس امین حسین پور
کارشناس ارشدحشره شناسی پزشکی
مهندس مرضیه شهریاری نمدی کارشناس ارشدحشره شناسی پزشکی


تسهیلات آموزشی- پژوهشی موجود در گروه:

· انسکتاریوم(پرورش پشه آنوفل استفنسی،مگس میاز،پشه خاکی)
· آزمایشگاه انگل شناسی پزشکی

تاریخ به روز رسانی:
1398/04/31
تعداد بازدید:
1374
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal