کمیته HSE
مقدمه:
در دانشکده بهداشت به منظور حصول اطمینان از ایمنی دانشجویان و کارکنان در هنگام حضور در آزمایشگاه و انجام فعالیتهای تحقیقاتی اقدام به تشکیل کمیته ایمنی گردیده است.
اهداف کمیته:
-بررسی و تصویب دستورالعملهای ایمنی کار در آزمایشگاه
-بررسی و تصمیم گیری در خصوص مشکلات و مسائل مرتبط با ایمنی کارکنان و دانشجویان در آزمایشگاه
اعضاء کمیته:
-رئیس دانشکده (رئیس کمیته)
معاون آموزشی دانشکده (عضو)
-معاون پشتیبانی دانشکده (عضو)
-معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده (عضو)
-مدیر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای (دبیر کمیته)
-مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط (عضو)
-مدیر گروه حشره شناسی پزشکی (عضو)
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
2303
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal